29

Найчастіше зустрічаю саме це слово на позначення відомого пристрою в розмовному спілкуванні та, наприклад, в магазинах побутової техніки. Чи правильне воно?

Багато користувачів інтернету пропонують такі варіанти: порохотяг, пилосмок, пилотяг і т.ін. Проте як утворити від перелічених іменників дієслова, що позначатимуть процес прибирання цим пристроєм (за аналогією до "пилососити")?

 • 4
  " порохотяжити" – Uko Feb 7 '17 at 23:45
 • В радянських повоєнних словниках було лише «пилосос». – Yellow Sky Feb 7 '17 at 23:47
33

Слово «пилосос» однозначно є:

 1. Його фіксує академічний «Словник української мови» в 11 томах (том 6, 1975): пилосос.
 2. Його фіксує «Великий тлумачний словник сучасної української мови» В. Бесела (2005): пилосос.
 3. Його фіксує електронний словник Українського мовно-інформаційного фонду НАН України (2008): пошук в ULIF.
 4. Його фіксує «Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки)» О. Кочерги та Є. Мейнаровича (2010р.): пилосос — хоча й з помітками заст[аріле] в одному місці та н[е]р[е]к[омендоване] в іншому.
 5. Його неодноразово вживають в художній прозі 1971–2014 років: пошук у корпусі (а також підручниках і публіцистиці).
 6. Його наводить як один з припустимих варіантів професор О. Пономарів:

  Запитання: Який найкращий відповідник російського речення: «Пропылесось свою комнату»?
  Відповідь: Для приладу, що вбирає пил, в українській мові є кілька назв: пилосос, пилосмок, пилотяг. В українському перекладі наведене речення має такий вигляд: «Прибери в своїй кімнаті пилососом (пилосмоком, пилотягом).»

  звідси (2015).

Звісно, можна довго дискутувати щодо оптимальності цього слова. Хтось вважає його найбільш усталеним варіантом, а хтось — пережитком радянської доби. Пуристи ніколи не погодяться з не пуристами (хоча О. Пономарів в деяких випадках виявляє себе радше як пурист). Серед інших варіантів, яким багато хто надає перевагу перед «пилососом»:

 • пилосмо́к2, 4, 5, 6, пилотя́г5 (рідко), 6; порохотя́г4, 5 (рідко), порохозбира́ч4, знепоро́шувач4 (значення цифр — див. вище; «пилотяг» і «порохотяг» зустрічаються в корпусі лише одноразово; «пилосмок» має давню історію з 1924–1930, з'являючись в «Російсько-українському академічному словнику» А. Кримського та С. Єфремова, «Російсько-українському словнику технічної термінології» І. Шелудька та Т. Садовського та «Російсько-українському словнику» О. Ізюмова — див.).

Щодо аналогів слова «пилососити», то існування самого слова «пилососити» викликає сумніви:

 • О. Пономарів, як зазначено вище, як відповідник російського «пылесосить» пропонував застосовувати «прибирати пилососом».
 • В українському лінгвістичному корпусі лабораторії комп'ютерної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка «пилососити» зустрічається достатньо рідко (5 разів в художній прозі та 2 в науковій літературі).
 • В словниках, наскільки я знаю, «пилососити» не зустрічається (окрім так званих «народних», «відкритих» тощо, що не мають академічної значимості).

Мені саме «пилососити» виглядає грубою калькою російського «пылесосить».

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.