3

«З дощу та під ринву» існує такий вираз… але що він означає, я не можу зрозуміти? Бо слово Ри́нва (від пол. rynna < нім. Dachrinne — «даховий жолоб») — труба або жолоб для швидкого прийняття і відведення води з даху під час дощу, зливи.

І щось дивний зміст виходить, поясніть будь ласка…

2 Answers 2

2

Фразеолоґічний словник української мови:

з дощу́ та під ри́нву. Від однієї небезпеки, біди до ще гіршої. З наймів довелося повернутися до сварливої мачухи, не краще, як з дощу та під ринву (З усн. мови).

Мається на увазі, що і під дощем на людину ллє вода, й під ринвою також не сховатися (навіть ще більше ллє). Тобто, не сховався від проблеми, а одну виміняв на іншу, якщо потрапив з дощу під ринву.

Ось ще англійський відповідник, якщо допоможе зрозуміти:

It's a game of wack-a-mole

OED:

Used with reference to a situation in which attempts to solve a problem are piecemeal or superficial, resulting only in temporary or minor improvement. ‘the site's security team has an ongoing battle against spammers, but it's a game of whack-a-mole’

0

enter image description here

Тобто під дощем мокнеш, а під ринвою ще більше змокнеш. Була мала проблема, а стало ще гірше.

Приклад уживання: «З наймів довелося повернутися до сварливої мачухи, не краще, як з дощу та під ринву» (З усн. мови).

3
 • Здається, не містить якоїсь нової інформації порівняно з відповіддю P. Vovk. Хіба що посилання, але, по-моєму, його можна було просто додати в коментарях до наявної відповіді. Чи я чогось не помітив? (Може, задля малюнка?)
  – Sasha
  Oct 27, 2018 at 14:01
 • @Sasha так, задля малюнку. Можу видалити відповідь, якщо потрібно. Oct 27, 2018 at 17:56
 • Мабуть, хай буде.
  – Sasha
  Oct 27, 2018 at 19:40

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.