3

"Мені мов полуда з очей спала" або "Вона нічого не чула, не розуміла, полуда впала їй на очі" (З усн. мови).

Що означають ці вирази? чи є різниця "полуда З..." чи "полуда на..." В словнику є таке пояснення:

ПОЛУДА - Хто-небудь неправильно розуміє, сприймає, усвідомлює певні явища дійсності.

Як правильно вживати?

0

1 Answer 1

3

ПОЛУ́ДА, и, ж.

Білувата пляма на рогівці ока, яка спричиняється до сліпоти; більмо. [Кнур:] Дочко моя! дитино моя! Краще б я осліп або мені полуда очі заслала, ніж приходиться мені бачить тебе у сьому чорному уборі (Мирний, V, 1955, 92);

Зніма́ти (зня́ти, здира́ти, зде́рти і т. ін.) з оче́й полу́ду — допомагати кому-небудь добре розібратися в чомусь, правильно зрозуміти щось, раніше усвідомлене по-іншому. Театр знімає полуду з тих очей, що не бачать, відкриває вуха тим, що не чують, будить нові думки і почуття людини (Думки про театр, 1955, 80);

Полу́да з оче́й спада́є (спа́ла, опа́ла і т. ін.) — про правильне розуміння чогось раніше усвідомленого по-іншому. Всім міністрам і слугам царським відразу мов полуда з очей спала. Таж се Лис! (Фр., IV, 1950, 96);

Полу́да на о́чі впа́ла кому — хтось почав погано бачити. — Ти вже й справді став старий та ще й недобачаєш; тобі на очі вже полуда впала, — обізвався дід Грицай (Н.-Лев., IV, 1956, 218).

Тобто, фактор, який робив людину сліпою, усунули/усунувся, тепер людина бачить/розуміє те, що не могла побачити/зрозуміти до того. Тоді кажуть, що "полуда з очей спадає".

А може бути й зовсім навпаки: "полуда на очі впала". Тоді людина не бачить/розуміє того, що інші бачать/розуміють, або того, що раніше бачила/розуміла.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.