2

Це слово утворене від "лице"? Я не знайшла етимологію. "Лице" вживається переважно в художніх творах. Походження цього слова я теж не знайшла.

В російській мові є слово "лицемер". Українською воно звучить як "лицемір". Але якщо лицо - це обличчя, то чому лицемер - лицемір?

1
  • 1
    Reopen за спробу виправити запитання. Тепер воно не про переклад, а про етимологію, і є більш зрозумілим. Commented Apr 5, 2018 at 16:25

1 Answer 1

2

Слово лицемір має давнє словʼянське походження. Словник Фасмера пояснює його так:

Походить від прасловʼянського кореня, від якого, у тому числі, походять: старословʼянське лицемѣръ, російське лицемер, українське лицемíр, болгарське, македонське лицемер, чеське licoměřit «лицемірити», польске licemierzyć.
Із *lice та *-měnъ (див. мена — міняти), тобто, «той, що змінює обличчя, дволичний». Зближене з meřa, meřiti (див міра, рос. мера). Ср. лит. veidmainỹs — також.

Іншими словами, «лице» + «міняти», а от «міна» (міняти) і «міра» (міряти, вимірювати) також споріднені, але більш далекі одне від одного.

1
  • @Follower, дякую. Там посилання страхітливе, включно з root=/usr/local/share/, і цікаво, чи можливо експлойтнути цю дірку в безпеці. :) Commented Apr 5, 2018 at 16:52

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.