1

Знайшла в Інтернеті картинку з написом: "Грядки не мотичені, вікна не миті".

Почала шукати значення слова "мотичений". У тлумачному словнику: мотичити - розпушувати.

Тобто "мотичений" - застаріла назва слова "розпушений"? Чи це діалект?

1 Answer 1

3

Більшість сучасних словників чітко вказують межі застосування слів. Наприклад, стаття у Академічному тлумачному словнику української мови цілком виглядає так (highlight mine):

МОТИ́ЧИТИ, чу, чиш, недок., перех., с. г., рідко. Те саме, що розпушувати.

Якщо уважно придивитися до скорочень, ми бачимо, «рідко» = «рідковживане».

Але не вказано «діал.», яке цей словник використовує для позначення діалектизмів, або «заст.», яке позначає застарілі слова та вирази.

Це і є відповіддю на ваше запитання, з точки зору цього конкретного словника. Инші словники можуть інакше тлумачити, і завжди варто перевіряти кілька джерел, якщо вас цікавить якісне і обґрунтоване тлумачення.

Стосовно походження слова, зверніть також увагу на наступне слово:

МОТИ́КА, и, жін.
1. Найдавніше ручне знаряддя для обробки ґрунту під посів у вигляді палиці, звичайно з кам'яним або металевим клинком.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.