2

На телебаченні можна почути "Европа", замість звичного "Європа". Особисто мені це здається дивним. Можливо, я помиляюсь, і правильно говорити "Европа"?

  • Ласкаво просимо до сайту Ukrainian Language.SE! У нас заохочуються запитання, які демонструють спробу автора самостійно відповісти на нього. Будь ласка, перегляньте сторінки tour, How to Ask а також «Якими мають бути гарні запитання і відповіді». Щоб виправити запитання, натисніть edit у лівому нижньому куті під запитанням. Ще раз, ласкаво просимо і дякуємо, що приєдналися до спільноти! – bytebuster Apr 5 '18 at 11:22
  • Podïbna problematika: ewrika, newroloqiä, newron – stegetsj Apr 5 '18 at 11:36
4

Тільки один варіант Європа подають різні словники, зокрема і Словарь української мови за ред. Бориса Грінченка, і Словник-довідник Віталія Жайворонка.

Чинний Український правопис подає так:

  1. Коли іншомовне е (іноді дифтонг аі) на початку слова вимовляється в українській мові як звукосполучення й + е, воно передається літерою є:

    європеєць, європейський, єгер, єнот, єресь; Ємен, Євпаторія, Євразія, Європа, Євфрат, Єгипет.

Використання слова Европа пояснюється лише змінами правопису 1929 р. на інші (1999 р. + чинний правопис), що відбулися за політичних міркувань. Ірина Фаріон у книзі „Правопис — корсет мови“ подає гарну таблицю, де чітко розмежовуються правила цих правописів. Ймовірно, ЗМІ, телебачення, навіть деякі науковці та інші використовують у своїй лексиці саме такі слова і правила, оскільки є прибічниками правопису 1929 р.

Однак з точки зору ЧИННОГО правопису пишемо тільки Європа.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.