0

Існує народне прислів’я «Рідна мова – не полова: її за вітром не розвієш» Знайшла пояснення слова ПОЛОВА — жен., зап. южн. Полотица вологод. пелева, мякина, але розгубилась, що таке макина?

3
 • 3
  Що таке «зап. южн.»? Ви у словнику русського язика шукали слово з української мови? Commented Apr 5, 2018 at 9:42
 • 1
  @Sasha, Re: «справді бракує»"Now, "but the hapless questioner could use that info!" In nearly all cases someone posts the same information in a (much more comprehensive) answer. Or take the time yourself to write a real answer. […] If you don't care enough to write a real answer don't, the likelihood that you're the only person in the world /on the site that knows that bit of info is very small." Commented Apr 5, 2018 at 10:10
 • 1
  @AnastasiyaBelo4ka, Ви дивилися тлумачення слова «полова» в словнику російської мови; відповідно Ви знайшли тлумачення, що українське (і південноросійське, адже південноросійські діалекти часто мають дещо спільне з укр. мовою) «полова» — це те, що російською називають «мякина». Раджу натомість подивитися тлумачення слова «полова» в українських словниках (наприклад, СУМ-11) та енциклопедіях (наприклад, Вікіпедії).
  – Sasha
  Commented Apr 5, 2018 at 12:17

1 Answer 1

3

СУМ-11, що пан Sasha у коментарях пропонує до перегляду подає так:

ПОЛО́ВА, и, жін.

 1. Відходи при обмолочуванні й очищуванні зерна хлібних злаків, льону та деяких інших культур, що використовується переважно як корм для тварин.

 2. перен. Що-небудь невагоме, несерйозне, таке, що не має цінності, суттєвого значення.

У цьому випадку найбільше личить перше значення, оскільки йдеться про розвіювання за вітром деяких відходів. Проте і друге теж значення не слід відкидати, адже у метафоричному значенні можна сказати, що рідна мова - це "щось", що несе у собі цінність і займає важливе значення у житті кожної людини.

Ідентичне визначення подає й Український тлумачний словник, посилаючись на Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

У словнику-довіднику Жайворонка В. В. Знаки української етнокультури знаходимо доволі хороше пояснення, яке, до речі, можна як аналогію прикріпити до наведеного Вами прислів’я (адже науковець ще й пояснює використання слова "полова" саме у художній творчості):

поло́ва — лушпини з обмолоче­ного зерна; символізує річ, що не має вартості; тому кажуть про сло­во, яким не слід розкидатися як половою: «Слово не полова»; на­томість: «Обмова — полова, вітер її рознесе, але й очі засипле» або: «Хто з половою змішається, того свиня з’їсть».

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.