2

Зараз читаю твір «Чорна рада», в тексті часто зустрічається слово "цмулити" - «..Геть Мамо, геть! Чоловік не скотина, більше відра не вип’є. І почав знову цмулити, а ж поки не упав без пам’яті на землю »

А чим можна його замінити, бо воно наче якесь застаріле?

2
 • 2
  Раджу пошукати синоніми у словниках синонімів, зокрема синоніми до слова «цмулити» у «Словниках України on-line» (вкладка «Синонімія»).
  – Sasha
  Commented Apr 4, 2018 at 22:32
 • 1
  Ніяке воно не застаріле.
  – Yola
  Commented Apr 5, 2018 at 3:47

1 Answer 1

1

Словник української мови: в 11 томах. — Том 11, 1980. — Стор. 242.

ЦМУЛИТИ лю, лиш, недоконалий вид, перехідне дієслово, може вживатися і без додатка, розмовне. З насолодою пити, смоктати. А чорниця п'є — не нап'ється. — Вона, мабуть, вже цілісіньке відерце вицмулила, — кажу, — та все цмулить (Марко Вовчок, VI, 1956, 326).

Словник синонімів

ПИ́ТИ що і без додатка (алкогольні напої), ВИПИВА́ТИ, СПИВА́ТИ розм., КРУЖА́ТИ розм.,КРУЖЛЯ́ТИ розм.,ХИЛИ́ТИ розм., ХИЛЯ́ТИ розм., ВИХИЛЯ́ТИ розм.,СМОКТА́ТИ розм.,ЧЕРКА́ТИ [ЧИРКА́ТИ] розм., ЦМУ́ЛИТИ [ЦМО́ЛИТИ] розм., ЧАРКУВА́ТИ розм., ЧАРКУВА́ТИСЯ з ким і без додатка, розм., КЛЮ́КАТИ фам., СМИ́КАТИ вульг., ЛИГА́ТИ вульг., КРУГЛЯ́ТИ діал., КУЛИКА́ТИ діал., КУБРЯ́ЧИТИ діал.; ПИВА́ТИ розм. (часто, не раз); ГЛУШИ́ТИ розм., ТЯГТИ́ [ТЯГНУ́ТИ] розм. (перев. із сл. горілка); ДУ́ТИ розм., ХЛИСТА́ТИ розм., ХЛЕБТА́ТИ [ХЛЕПТА́ТИ] розм., ХЛЕБЕСТА́ТИ розм., ДУ́ДЛИТИ вульг., ЖЛУКТИ́ТИ [ЖЛУКТА́ТИ] вульг. (у великій кількості); ЗАЛИВА́ТИСЯ чим, розм. (надмірно); РОЗПИВА́ТИ що, розм. (разом з ким-небудь); ПОХМЕЛЯ́ТИСЯ чим і без додатка (повторно, на другий день). Порівняння напи́тися. Єпископ, правду мовити, хильнути чарочку любив.. Козак Мамай також.. вмів клюкати й вихиляти.. Умів він дудлити й жлуктати. Кубрячити, смикати й лигати, Кружати.., смоктати, цмулити.., хлебестати (О. Ільченко); Чого то вони не вигадають, аби б гуляти та горілочку смоктати! (Г. Квітка-Основ’яненко);

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.