6

Нещодавно трапився віршик дитячий:

Ген, струмок веде свою
Пісеньку в долині
Скоро проліски в гаю
Розквітнуться сині!

Як на мене, очевидно це переклад рос. вірша,і мені здається більше правильно було б написати "Розквітнуть..."

1
  • 1
    Цікаво що slovnyk.ua містить таку форму, але це дійсно схоже на автоматичний переклад слова "расцветутся" - "будуть інтенсивно розквітати".
    – Artemix
    Apr 4, 2018 at 7:15

1 Answer 1

3

На сайті Словник зустрічаємо як перше, так і друге слово. Однак слова "розквітнутися" немає в СУМі (але там є слово розквітнути), немає його і в Словнику синонімів. Та й в Інтернеті немає ніяких доказів того, щоб це слово вживалося ще десь окрім цього дитячого віршика, тому я гадаю, що не варто його використовувати.

Також хочу поставити під сумнів, що це автоматичний переклад слова "расцветутся", бо, наприклад, Гугл його перекладає як: "розквітнуть" або "розцвітуть". Можливо, це просто помилка перекладача.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.