-4

На який склад падає наголос? Як буде вірно?

  • 2
    Наступного разу додайте до запитання Ваші власні спроби знайти відповідь. Також, раджу подивитися Як мені поставити хороше запитання – Mariia Matskevych Apr 3 '18 at 10:36
  • @Roma Вас заблокувала система за велику кількість питань, які отримали негативну оцінку. Відредагуйте їх за допомогою посилання edit щоб вони відповідали вимогам. – Artemix Apr 3 '18 at 12:39
1

З сайту Мова - ДНК нації enter image description here З СУМ-20

КАТАЛО́Г, у, ч. Список, перелік книжок, рукописів, картин і т. ін., складений у певному порядку, щоб полегшити їх пошук; реєстр (у 1 знач.).

| improve this answer | |

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.