6

На сайті ukr-mova.in.ua в розділі антисуржик знайшов картинку на якій було зображено, що замість слова "стакан" потрібно вживати слово "склянка". Однак на сайті Вікіпедії пише: "...скляну посудину для рідини називати "склянкою", а посудини схожої форми з іншого матеріалу - "стаканами"". Хоч на сайті Академічного тлумачного словнику є як і слово "стакан", так і слово "склянка", і значення у них одинакові (окрім того, що останнє має ще й значення проміжку часу та старовинного суднового піскового годинника). Отже якщо ми використаємо слово "стакан", наприклад, у творі ЗНО це не вважатиметься помилкою? І як в такому випадку називати, для прикладу, залізні чи глиняні стакани?

1
  • які саме значення має "стакан", яких не має "склянка"? уточніть це у запитанні, будь ласка.
    – P. Vowk
    Commented Apr 2, 2018 at 14:51

1 Answer 1

3

На сайті OnlineCorrector радять

Замініть іменник стакан, якщо мовиться про скляний посуд, на стилістично кращий варіант: склянка.

В експрес уроках Олександр Авраменко рекомендує вживати слово склянка, не залежно з якого матеріалу виготовлена посуда.

З СУМ-11 присутні обидва слова та мають однакові значення:

СКЛЯНКА 1. Скляна посудина циліндричної форми, без ручки, признач. для пиття, зберігання рідини і т. ін.// чого. Така посудина, наповнена чим-небудь; кількість чогось, що вміщається в такій посудині.// рідко. Взагалі скляна посудина, банка і т. ін. 2. військ. Гільза, в якій міститься заряд артилерійського снаряда. 3. техн. Назва деяких пристроїв, деталей і т. ін., що мають циліндричну форму.

СТАКАН 1. Скляна посудина циліндричної форми, без ручки, признач. для пиття, зберігання рідини і т. ін.; склянка. // Така посудина, наповнена чим-небудь; кількість чогось, що вміщається в ній. 2. військ. Гільза артилерійського снаряда. 3. техн. Назва деяких деталей спеціального призначення, що мають циліндричну форму.

Обидва слова можемо вживати, як тотожні (слово "стакан" у творі ЗНО не повинне бути помилкою). Хоча, на мою думку, краще вживати слово "склянка" воно звичніше. Наприклад, глиняні та залізні склянки.

2
  • То як слід казати: паперовий стакан чи паперова склянка? Commented Jan 18, 2020 at 18:36
  • @VitaliyTretyakov паперова склянка Commented Dec 29, 2020 at 11:15

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.