6

Цікавить слово шугаринг - переклад-транслітерація з англ.

Sugaring

2 method of removing unwanted hair by applying a mixture of lemon juice, sugar, and water to the skin and then peeling it off together with the hair.

Oxford

Є ще кілька варіантів перекладу:

епіляція цукром

цукрова епіляція

цукрування

Останнє викликає сумніви, бо під час епіляції відбувається накладання цукрової маси на шкіру, а не додавання кудись цукру. СУМ дає значення посипати, класти.

ЦУКРУВА́ННЯ, я, сер. Дія за значенням цукрувати ЦУКРУВА́ТИ, ую, уєш, недок., перех. Посипати цукром, класти в що-небудь цукор.

Особисто вважаю, що запозиченими словами треба користуватися в тій формі, в якій вони прийшли, якщо нема достатньо близького відповідника.

Цукрування може бути відповідником?

Плюси:

 1. морфемний склад підтримує семи цукор і дія
 2. словникове слово
 3. зручне

Мінуси:

 1. нема відтінку значення, який би вказував на особливість процедури (накладання на шкіру, а не додавання кудись)
 2. не має відтінку модної процедури, тобто не виконує маркетингового призначення

Щодо останнього: це все-таки назва послуги, тому важливо, щоб у назві чітко відстежувалося значення новизни, оскільки в маркетологів улюблений спосіб привернути увагу - так зване очуднення.

Отже, чи варто вживати цукрування, а чи шугаринг добре функціонуватиме?

 • 1
  "Особисто вважаю, що запозиченими словами треба користуватися в тій формі, в якій вони прийшли, якщо нема достатньо близького відповідника." А ви знаєте про купу неолоґізмів того ж 19 сторіччя, початку 20 сторіччя? – P. Vowk Apr 2 '18 at 15:22
 • 1
  До того ж, якщо щодо "g" наприкінці слова можна сперечатися, то перше "g" точно треба передавати через "ґ". – P. Vowk Apr 2 '18 at 15:25
 • @P. Vovk авжеж я знаю про неолоґізми, давайте створимо один такий замість шугаринґу. Якщо у вас є можливість науково довести правильність/доречність неолоґізму, гадаю, цей ресурс підтримає відповідь. Зараз я так зрозуміла, відповіді у вигляді вигаданих слів без наукового підґрунття небажані або не приймаються. Дякую за ґ, до речі. – Христина Вороніна Apr 2 '18 at 16:46
1

Спробую запропонувати варіант. Згідно до Вікіпедії "шугаринг" може ще називатися як епіляція цукром, карамельна епіляція, персидська епіляція. А в Словнику чужомовних слів Штепи є відповідник до цього слова - "волосопад".

На основі цих слів можна запропонувати такі варіанти як "цукровий волосопад" чи "карамельний волосопад".

| improve this answer | |
 • 1
  Якось мені волосопад не подобається, бо тут немає явної дії ззовні. Може волососмик? – Yola Mar 13 '19 at 11:42
 • Гадаю, що можливий і такий варіант) – Анатолій Mar 13 '19 at 19:00
 • Тоді можна скоротити взагалі до цукросмику. І я це пропоную без сарказму. – Vitaliy Tretyakov Mar 24 '19 at 8:41

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.