4

Часто зустрічала фразу "кіна не буде", тому вирішила з`ясувати, як буде правильно.

§ 111. ВІДМІНЮВАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ містить правило:

Не відмінюємо іменники іншомовного походження з кінцевими:

о (коли перед ним стоїть інший голосний): ра́діо, Онта́ріо, Бази́ліо, Ма́ріо, але пальто́ — пальта́, пальто́м, (у) пальті́; так само б’юро́, депо́, кіно́, метро́, ситро́;

Неодноразово зустрічала фразу "кіна не буде", особливо у новинах від каналу "СТБ", зокрема, у випуску від 14.12.2016.

Таке формулювання присутнє і на radiosvoboda.

Ця форма активно вживається у літературі, наприклад, тут .

То яке написання "кіна не буде" чи "кіно не буде" слід вважати правильним?

1
 • 1
  @bytebuster Перевідкрив питання, оскільки контекст ширший за вживання літературної норми.
  – Artemix
  Commented Apr 3, 2018 at 8:05

1 Answer 1

6

Якщо говорити про літературну мову, то правильним буде "кіно не буде" (і як справедливо зазначив bytebuster відповідь на це питання є тут: Відмінювати чи не відмінювати слова іншомовного походження). Але у цьому випадку фраза побудована не за правилами літературної мови.

"Кіна не буде" - це цитата з фільму "Джентельмени удачі" (повністю її можна перекласти як "Кіна не буде - електрика скінчилась"), де вона звучить з вуст злочинця-рецидівіста і побудована з порушенням норм літературної мови (як слово "кіно" так і комбінація "електрика скінчилась"). Тому при перекладі на українську мову не доцільно приводити фразу до норм літературної української мови, бо зникне сам ефект заради якого ця фраза і цитується.

Власне в обох наведених вами випадках контекст вживання цієї цитати поєднує як буквальний аспект - що канал телебачення або процес дублювання кіно ("кіна") який може перестати транслюватися/діяти ("не буде") із правовим аспектом, який автори вважають несправедливим (у оригіналі фразу говорить злочинець).

2
 • Якщо ви (слушно) стверджуєте, що «…не доцільно приводити фразу до норм літературної української мови», то як са́ме пропонуєте перекладати? Адже відповідь має містити пряму відповідь або, принаймні, варіанти. Commented Apr 3, 2018 at 12:10
 • 1
  Переклад "кіна не буде" - вже є у питанні.
  – Artemix
  Commented Apr 3, 2018 at 12:11

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.