6

Зіткнулась з необхідністю перекласти власну назву "American Medical Writers Association" в офіційних документах. Вважаю, що правильним перекладом буде "Американська спілка медичних письменників". Але виникли сумніви, чи взагалі слід перекладати, можливо, застосувати правила транслітерації натомість?

Сумніви появились, оскільки тут написано таке:

У практиці перекладу усталеним вже є правило, згідно за яким назви громадських організацій перекладаються повністю, причому якомога ближ­че до оригіналу, якщо це точно передає значення назви та не порушує норм мови перекладу: International Society of General Research - Міжнародне това­риство фундаментальних досліджень

Зауважу на фразі "усталеним є правило", тобто це радше внаслідок постійної повторюваності, а не регламентоване певними нормами, чи правильно я розумію?

У Вікіпедії міститься така інформація:

В українській мові діють три принципи передачі іншомовних назв: 1) транскрипція, 2) етимологія, 3) традиція передачі, якщо є. ... Назви не перекладаються!

У зв`язку з цим виникає питання: перекладати власну назву (American Medical Writers Association) чи застосовувати правила транслітерації?

1
  • 2
    «American Medical Writers Association» — це не та назва, яку треба транскрибувати («Америкен Медикал Врайтерз Асовшієйшен»). А от «Microsoft» варто залишити Майкрософтом (а не перекладати як «Мікром'який»). Але де межа — мені сказати важко.
    – Sasha
    Commented Apr 1, 2018 at 17:11

1 Answer 1

4

Скористаємося в цьому випадку способом кальки, щоб утворити переклад

Асоціація американських медичних письменників

або

Американська асоціація медичних письменників

Калькування можна застосовувати тільки тоді, коли утворений таким чином перекладний відповідник не порушує норми вживання і сполучуваності слів в українській мові.

Педан М. С. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВЛАСНИХ НАЗВ В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ

Назва з чотирьох слів важко сприйматиметься в транслітерації. До всього, кожне слово має відповідник в нашій мові, жодне не вжито метафорично, жодне не відноситься до унікальних назв чи оказіоналізмів. Тому вибір кальки вмотивований.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.