3

В художній літературі, підручниках, статтях є безліч прикладів вживання словосполучення "одна третина".

У Складних випадках українського слововживання прочитала, що це неправильно, потрібно казати "одна третя" або "третина". Чи справді це так, чи це просто рекомендація?

Інших підтверджень чи спростувань цьому не знайшла. І якщо так, то чи це правило відноситься також до 2/3, 2/4, тобто як правильно казати "дві третини/четвертини", чи "дві третіх/четвертих"?

2

Згідно з українським правописом-2015

§ 72. Відмінювання дробових числівників

  1. Дробові числівники читаються так: 1/2 — одна друга, 1/3одна третя, 1/4 — одна четверта, 5/2 — п’ять других, 2/3 — дві треті, 3/4 — три четверті, 4/3 — чотири треті, 3/5 — три п’яті, 2/7 — дві сьомі, 9/10 — дев’ять десятих.

Відмінюються вони як звичайні числівники: двом третім, трьома п’ятими; ділити на одну двадцяту.

Половина (1/2), третина (1/3), чверть (1/4), відмінюються як звичайні іменники.

На сайті Уроки державної мови зазначено:

У доповідях, звітах уникають уживання простого дробу зі знаменниками 2, 3, 4: замість 1/2, 1/3, 1/4 пишуть і говорять половина, третина, чверть. Але при протиставленні, а також при спеціальному наголошенні можуть використовуватися й дробові числівники. "Одна третя студентів інституту поїхала на виробничу практику в західні області України, а дві треті — в центральні" (з газети).

Коли співвідношення 1/3 або 1/4 передаються словами третина, чверть, то перед ними не треба ставити числівник одна (неправильно: одна третина, одна чверть)

З СУМ

ТРЕТИНА и, жін. Одна з трьох рівних частин чого-небудь. Треба було, щоб аж дві третини всієї громади згодилися продати землю, а коли до двох третин не ставало, то й не вільно продавати (Борис Грінченко, II, 1963, 377)

Отже, говорити одна третина - неправильно, правильно одна третя або третина. Відповідно правильно буде говоритти 2/3 - дві треті, 2/4 - дві четверті

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.