11

У народній пісні "Як засядем, браття, коло чари" такий приспів:

Кришталева чара – срібнеє дно,
Пити чи не пити – все одно.
Кришталева чара – срібная креш,
Пити чи не пити – все ж помреш.

Що це за "креш"? Схоже це якось пов'язано із самою "чарою".

1 Answer 1

11

Слово "креш", відоме з популярної пісні на вірші Юрія Федьковича, в академічних словниках української літературної мови не зафіксоване. Проте у художніх текстах це слово зустрічається у значеннях:

  1. вінця, обідок
  2. чарка.

Перше із цих значень може бути пов'язаним із польським kres ('лінія, край'). Тоді як друге, імовірно, утворилося за суміжністю значень (поетична метонімія).

Цей обрій — наче чорний креш // гіркої-гіркоти — Василь Стус

Також може вживатися у значеннях кришталь.

Джерела:

1
  • 4
    Мені ця цитата більше сподобалася: "Отрути випив я, налитої по креш (Дм.Павличко)". І таке означення: "КРЕШ - серебряний поясочок у кришталевої чари. Монтується з метою запобігти сколюванню країв". Обидва з Словник.уа
    – Artemix
    Feb 14, 2017 at 13:08

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.