5

У СУМ-11 знаходжу лише статтю "тушонка", але тут подано примітку "розм" (розмовне).

ТУШО́НКА, и, жін., розм. Консервоване тушковане м'ясо.

Циганков уже відкрив банку бичків у томаті, а тепер колупає фінкою бляшанку свинячої тушонки (Сава Голованівський, Тополя.., 1965, 463).

Тому цікавить, яке ж не розмовне слово є відповідником до російського "тушенка" ?

1 Answer 1

6

У Блозі проф. Пономарева знаходимо:

Леся Ясюра запитує, чи можна слово тушенина вважати українським відповідником російського слова тушонка. Можна.

Однак, у:

Академічному тлумачному словнику (1970—1980) цього слова немає.

Знаходимо його у збірнику матеріалів III (70) ювілейної міжнародної студентської науково-практичної конференції «Здобутки студентської молоді у вирішенні науково-практичних питань ветеринарної медицини»:

М’ясні страви, переважно, — бульйони, тушенина чи смаженина в соєво-медовому (цукровому) соусі.

Отже, слово «тушенина» є загальновживаним і, очевидно, утворене за допомогою суфікса «ин» за аналогією до інших іменників (стаття "Іменникові суфікси").

Однак, у словнику його не зафіксовано, але воно має всі шанси бути нормативним відповідником "тушонка".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.