4

У СловОписі знайшла цікаву інформацію:

Пам’ятаєте, як ще зовсім недавно нам обіцяли “покращення”? А далі не обіцяли, але ж знову воно з’явилось, це “покращення”. Тепер ми точно знаємо, що ми його не хочемо. А хочемо поліпшення. І хочемо так, що якщо й будуть нам знову його обіцяти, то ми не повіримо, поки не побачимо! 🙂 Ось така непроста ця словесна конструкція, за якою – пласт і політики, й економіки, й людських сподівань, й обдурювання, й наївності, й надії, і чого завгодно…

Це твердження є нормативним? Адже, у Академічному тлумачному словнику (1970—1980) знайшла 2 слова:

ПОКРА́ЩЕННЯ, я, сер., рідко. Дія за значенням покращити.

ПОЛІ́ПШЕННЯ, я, сер. Дія і стан за знач. поліпшити і поліпшитися.

Академічний тлумачний словник (1970—1980).

Але слово "ліпше" знаходжу в Лексиконі львівському:

лі́пше - краще (м, ср, ст)♦ лі́пше раз, як ніра́зу (Франко),

отже це діалектизм і його не нормативно вживати ?

1 Answer 1

5

Обидва слова є синонімами, а також і нормативними, проте вживаються у різних значеннях. На сайті UA INFO пишуть:

Борис Антоненко-Давидович має цілковиту рацію. Прикметник ліпший та похідні від нього поліпшити, поліпшення варто вживати частіше, особливо коли йдеться не про зовнішню вроду чи красу.

Так вважає і доцент кафедри української мови УжНУ Вероніка Баньої у рубриці «Як правильно?» від «Ранку на Тисі»:

покращити утворене від слова кращий, а кращий — це вищий ступінь порівняння прикметників (від красивий, пов’язаний з красою).

поліпшення вживається у значенні “потреба щось змінити”.

Щодо того, чи слово “поліпшення” є діалектизмом, то відповідь: ні. Оскільки позначки “діал.” нема ні в наведеному Вами СУМі, ні на Офіційному сайті Української мови (тут подають, що це синоніми), на сайті ACADEMIC.COM теж позначки такої нема.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.