3

Зіткнулась з необхідністю перекласти назву посади і професії "medical writer", яка є поширеною у західній Європі та Америці і починає розвиватись у нас.

Для кращого розуміння зазначу, що означає це поняття англійською:

1.

Medical writers use scientific knowledge and writing skills to effectively and clearly communicate technical medical science information in writing.

2.

A medical writer, working with doctors, scientists, and other subject matter experts, creates documents that effectively and clearly describe research results, product use, and other medical information.

Дослівним перекладом буде "медичний письменник", але значення українського слова "письменник" не збігається із потрібним для конкретно цього випадку. А отже і таке словосполучення не передасть змісту.

СУМ-11 та Тлумачний словник української мови дають наступне визначення:

ПИСЬМЕ́ННИК, а, чол. Той, хто пише художні твори; особа, для якої літературна діяльність є професією.

На мою думку, воно не відповідає тому сенсу, який вкладений у поняття "medical writer", оскільки мова йде про наукову та публіцистичну літературу, аналіз досліджень та підготовку висновків до них і т.д., в той час як слово "письменник" передбачає написання саме художніх творів.

То який переклад "medical writer" на українську буде найбільш точним?

1
  • Як на мене, то Діловод – це особа, яка приймає, надсилає і сортує документи, листи та інші ділові папери за ступенем важливості; не стосується створення статей і т.д. Писар - застаріле і не передбачає створення чогось на підставі аналізу певних даних.
    – Zoriana_M
    Mar 28, 2018 at 18:51

1 Answer 1

4

Medical writer є частковим випадком technical writer — тобто людини, що пише технічну документацію, а не художні твори.

Переклади «technical writer»:

Здається, статті «автор» і «письменник» у «Словнику української мови» в 11 томах просто застаріли (можливо, у 1970-х роках поняття «технічного автора/письменника» ще не було остаточно оформленим або достатньо поширеним) — але довести це важко.

У будь-якому випадку, для «medical writer» наразі маємо такі пропозиції:

  • медичний автор;
  • медичний письменник;
  • редактор медичної документації;
  • розробник медичної документації.

Ще від мене:
  • автор медичної документації;
  • відповідальний за медичну документацію;
  • складач медичної документації;
  • укладач медичної документації;
  • упорядник медичної документації.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.