5

Цікавить не написання адреси в цілому, а саме вулиця і будинок у випадку, якщо номер будинку містить в собі ще й літеру. Наприклад, "Дегтярівська 49Г" чи "Дегтярівська 49-Г"?

Помітила неоднакове написання тоді, коли в паспортіоднієї особи реєстрація місця проживання зафіксована за адресою "Дегтярівська 49А", а в паспорті іншої "Дегтярівська 49-а".

Можливо, і справді немає єдиного стандарту для написання адреси.Але чи не можуть виникнути проблеми, скажімо, з органами державної влади, якщо написати в якихось документах адресу з дефісом в той час як в паспорті його немає?

На офіційному сайті КНЕУ, один з корпусів та гуртожитків якого знаходиться за цією адресою вказано наступний варіант:

Адреса: м.Київ, вул. Дегтярівська, 49-г

Google же видає варіант написання без дефіса:

Корпус №2 КНЕУ, вулиця Дегтярівська, 49Г, Київ, 02000

Чи потрібно писати дефіс між, власне, номером будинку і його літерою, а також, чи принципово, що ця літера повинна бути великою/малою?

0

1 Answer 1

5

Так, справді, пишуть по-різному. Навіть тут:

Наголошую, що це не сайт про українську мову, правила написання тощо, але все ж це офіційний веб-портал Верховної Ради України. У пункті 7.5. пише так:

Номер будинку вказується арабськими цифрами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Номер кутового будинку зазначається через дріб.

Приклад: 7/17

Якщо в номері будинку є літера, вона зазначається великою без пропуску від номера.

Приклад: 17Б

Щоправда ця постанова стосується лише «Правил внесення відомостей про виборців до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» (nb!).

Однак у правописі 1999 («проєкт»), § 28 пише так (насправді цього маєм і дотримуватись):

е) літерні найменування паралельних класів у школах, різних будинків з однаковими номерами на тій самій вулиці: 7-А, 10-Б; вул. Зодчих, буд. 26-А

Частину такої ж інформації подає і чинний (2015) правопис § 25.4:

Через дефіс пишуться [...] e) літерні найменування паралельних класів у школах: 7‑А, 10‑В.

Проте за аналогією робимо висновок, що маємо писати «вул. Дегтярівська, 49-г» або ж «вул. Дегтярівська, 49-Г».

1
  • Мабуть, варто також додати, що проект правопису 2018 на с. 35 теж містить правило, аналогічне до запропонованого в проекті-1999: «[З дефісом пишемо] д) числівниково-літерні найменування класів, будинків, корпусів, поштових відділень тощо: 7-А клас, 10-В клас, будúнок No 28-Г, кóрпус 3-А; Кúїв-1».
    – Sasha
    Commented Sep 7, 2018 at 17:23

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.