7

Мого брата звати Олесь і в нашій сім`ї неодноразово піднімалась тема того, яке по батькові буде у його дітей у майбутньому.

Справа в тому, що знайомих з таким іменем, окрім нього, у мене немає, а інтернет у даному питанні не дуже допомагає.

Тут містяться відомості про Гончара Олеся (Олександра) Терентійовича та його дітей. Але, зважаючи на те, що народився він з іменем "Олександр", а "Олесь" додалось вже у шкільні часи, то діти "Олександровичі".

Інших відомих людей з іменем Олесь не спадає на думку, аби перевірити, як правильно утворити по батькові від такого імені. А форма "Олесьович" не зовсім не звучить, хоча, можливо це зумовлене тим, що просто незвично таку чути.

То як правильно буде утворити по батькові від імені Олесь?

2 Answers 2

7

У Словнику UA знаходимо:

Олесьович — чоловіче ім'я по батькові (від Олесь).

Олесівна — жіноче ім'я по батькові (від Олесь).

Також у Деклараціях зазначено:

Тютюнник Олександр Олесьович

Мазур Людмила Олесівна

Отже, за допомогою суфікса -ович/-івна (див. також Творення і правопис імен по батькові) твориться по-батькові від "Олесь".

П. С. Якщо у паспорті пише "Олесь", то Олесьович, якщо Олександр — Олександрович.

2
  • 1
    просто питання, - Чи можливий варіант із суфіксом -евич? Олесевич? Чи це русизм? Commented Mar 29, 2018 at 22:30
  • @ЮрійГладьо неможливо, диви сусіднього відпису. Commented May 30, 2018 at 21:23
6

Згідно з чинним правописом 2015

ПРАВОПИС СУФІКСІВ
§ 22.

-ОВИЧ, -ІВН(А) [-ЇВН(А)]

  1. При творенні чоловічих імен по батькові вживається тільки суфікс -ович: Васильович, Дорошович, Ігорович, Микитович, Олексійович, Юрійович.

При творенні жіночих імен по батькові вживається суфікс -івн(а), від імен на -й — -ївн(а): Борисівна, Василівна; Гордіївна, Сергіївна, Юріївна. /31/

Від таких імен, як Григорій, Ілля, Кузьма, Лука, Микола, Сава, Хома, Яків, відповідні імена по батькові будуть: Григорович, Григорівна; Ілліч, Іллівна; Кузьмич (і Кузьмович), Кузьмівна; Лукич, Луківна; Миколайович (і Миколович), Миколаївна (і Миколівна); Савич (і Савович), Савівна; Хомич (і Хомович), Хомівна; Якович, Яківна.

Примітка. При творенні імен по батькові в основах імен відбувається чергування і з о: Антін — Антонович, Антонівна; Федір — Федорович, Федорівна.

Отже, Олесьович та Олесівна

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.