1

Поширеним є як прикметник "зарубіжний", так і іменник "зарубіжжя".

Також часто використовується прикметник "закордонний". Наприклад, у словосполученні "закордонний паспорт".

Та чи можна за аналогією утворити слово "закордоння"?

Таке слово міститься тут:

Закордоння
іменник середнього роду

Однак, більше енциклопедичних згадок я не знайшла, що, безумовно, наштовхує на сумніви щодо правильності вживання цього слова.

Чи правильно буде вживати слово "закордоння"?

1

1 Answer 1

1

Слово «закордоння» існує, але є розмовним.

До речі, слово «закордон» (як іменник) теж є розмовним.

А от слово «зарубіжжя» вже нейтральне.

Джерело: «Словник української мови» в 20 томах.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.