4

Цікавить питання: в якому контексті ми можемо вживати "заувага", а в якому -"зауваження"?

У Словнику синонімів Караванського знаходимо, що ці слова синоніми. А Ігор Ребезнюк у статті СПРОБУЙМО ПИСАТИ ТА ГОВОРИТИ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ, А НЕ РАДЯНСЬКИМИ ПРАВИЛАМИ зауважує:

Якщо розглядати як дію-подію-наслідок тріаду слів зауважування-зауваження-заувага, то видно, що зауваження – це подія, а наслідок цієї події, що є коротко висловлене чи записане судження з приводу чого-небудь, – заувага.

Отже, автор не вважає ці слова синонімами.

Як тоді нормативно вживати ці слова у контексті?

1

1 Answer 1

3

У СУМі-20 подають такі визначення:

ЗАУВА́ГА, рідше ЗАВВА́ГА, и, ж. Те саме, що заува́ження. Нарешті, кілька завваг з приводу словотвору (В. Русанівський);

– Товаришу Шторе, ви запізнились на двадцять хвилин. Роблю вам заввагу (В. Винниченко)

ЗАУВА́ЖЕННЯ, я, с.1. Коротко висловлене судження, міркування з приводу чого-небудь.

Огей і Орест тупцяли довгим коридором.., перекидаючись зауваженнями про плакати, які висіли на стінах (Олесь Досвітній)

// перев. мн.Судження наукового, публіцистичного і т. ін. характеру про який-небудь твір.

Комітет в справах мистецтв дав мій переклад на рецензію якомусь N. Цей “рецензент” написав зауважень на цілих шістдесят, а то й більше, сторінок (Остап Вишня).

  1. Докір, закид, указівка на помилку в поведінці.

В довірливих розмовах Світлана завжди критикувала інших. Якогось разу Тарас це помітив і зробив їй зауваження (Ю. Покальчук)

// Міра стягнення, покарання за який-небудь учинок.

До школи він, звичайно, запізнився .. Але вчитель географії був суворіший за вчителя історії, він .. записав йому зауваження (О. Іваненко)

На офіційному сайті Української мови пишуть, що:

Синонiм до слова ЗАУВАЖЕННЯ: заувага, репліка, сил. докір, закид, вказівка; (суворе) догана.

У Словнику синонімів української мови читаємо:

примітка (додаток, пояснення до якогось твору / тексту, перев. коротке), коментар, зауваження, заувага; ремарка (перев. у драматичному творі).

Виходячи з вищенаведених словників, заувага і зауваження — це синоніми, єдина відмінність у самому “відтінку” (про що йдеться у статті, яку Ви згадуєте): зауваження — це подія, заувага — наслідок події, що є коротко висловлене чи записане судження з приводу чого-небудь. Таким чином їх можна замінювати одне одним. Наприклад: "я врахую Ваше зауваження" і "я врахую Вашу заувагу".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.