1

Як у розмовній мові, так і на письмі зустрічаються обидва слова: "запитання" та "питання". Хотілось би розуміти, коли яке слово правильно вживати.

СУМ-11 містить визначення даного поняття:

ЗАПИТА́ННЯ, я, сер.

  • Звертання до кого-небудь з метою з'ясування чогось; питання.
  • Те, що вимагає з'ясування.
  • Тема для відповіді при перевірці знань учня, при збиранні якихось відомостей і т. ін.

ПИТА́ННЯ, я, сер.

Звертання до кого-небудь, яке потребує відповіді, роз'яснення і т. ін.

Тлумачення практично тотожні, то як зрозуміти різницю між «запитанням» і «питанням»?

0

1 Answer 1

1

На сайті Мова - ДНК нації пише, що:

Деякі мовознавці радять розрізняти ці два слова:

Запитання – звернення до когось, яке потребує відповіді, вимога, прохання з приводу чогось; запит.

Питання – справа, проблема, що потребує розв’язання, обговорення чи дослідження. Знак питання. enter image description here

О. Авраменко каже у Сніданку з 1+1 так:

"Запитання" і "питання" є синонімами у значенні звертання до когось, яке потребує відповіді. Тому правильно сказати: і поставити питання, і поставвити запитання.

А ось у значенні "проблема або справа, яку треба вирішити", то тут треба вживати тільки слово питання.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.