3

При перекладі комп'ютерного терміна "device" зустрічала українські відповідники "девайс" та "пристрій".

Онлайн словник Glosbe перекладає термін device таким чином.

Microsoft Language Portal подає наступний переклад терміна device та приклади його вживання у контексті.

Який переклад використовувати для кращого розуміння, зафіксований - "пристрій" чи все ж таки той, що набуває нового поширення - "девайс"?

1
  • 1
    Будь ласка, впишіть у запитання ті варіанти перекладу, які надаються за посиланнями, а також уточніть, чим са́ме вони не підходять, з вашої точки зору. Інакше, тривіальною відповіддю буде «ось, Майкрософт пропонує такий переклад, і це є відповідь на запитання». Commented Mar 28, 2018 at 1:37

1 Answer 1

5

«Девайс» не належить до загальної лексики. Це є сленг/жаргон.

«Пристрій» — нейтральне слово (наприклад, застосовується в означеннях «Словника української мови» в 20 томах).

«Девайс» прийнятний лише в окремих контекстах (наприклад, на IT-конференції в стилі «свої для своїх», де лексика фактично розмовна і навіть без цього слова насичена жаргоном/професіоналізмами), але не в діловому мовленні чи тесті загального призначення.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.