2

У розмовній мові набагато частіше можна почути слово "яєшня", але, на мій погляд, звучить не надто грамотно. До того ж, приклади вживання слова "яєшня" пошукова система видає доволі застарілі. Зокрема: "Но хто лиш в город показався, того в яєшню і поб’ють". Котл. Ен. V. 72. Ум.

У словниках же знайшла різне написання. Так, Тлумачний словник української мови містить обидва слова: "яєшня" та "яєчня".

Аналогічна ситуація міститься у Академічному тлумачному словнику (1970—1980), де також застрічаються обива слова.

На моє здивування, я знайшла ще один варіант на цьому сайті - Яє́чниця, -ці, ж. = Яєшня.

Подібне обговорення є тут, але навіть там немає однозначної відповіді, тому маю надію нарешті з`ясувати це.

У зв`язку з такою багатоманітністю чи то синонімів, чи то просто неправильних варіацій даного слова, виникає питання: яке з них ("яєчня", "яєшня" чи "яєчниця") буде правильно вживати? І чи не є слово "яєшня" застарілим?

  • Виходячи з того, як вчили мене у школі / університеті. – Zoriana_M Mar 27 '18 at 19:43
  • 1
    На жаль, не можу дати чіткого обгрунтування. Здається, головним аргументом на користь слова "яєчня" було те, що "яєшня" є застарілим. – Zoriana_M Mar 27 '18 at 20:04
2

Завжди думала, що правильний варіант лише "яєЧня", а не "яєШня" і що при перекладі виникла помилка, проте натрапила на статтю Оката яєчня, лАте, еспресо: найпоширеніші помилки у назвах їжі та напоїв, в якій дає інтерв’ю Олександр Авраменко. То ж науковець каже:

правильними є обидва варіанти – яєчня та яєшня. Проте у словниках «яєшня» позначають як застаріле слово.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.