5

У розмовній мові набагато частіше можна почути слово "яєшня", але, на мій погляд, звучить не надто грамотно. До того ж, приклади вживання слова "яєшня" пошукова система видає доволі застарілі. Зокрема: "Но хто лиш в город показався, того в яєшню і поб’ють". Котл. Ен. V. 72. Ум.

У словниках же знайшла різне написання. Так, Тлумачний словник української мови містить обидва слова: "яєшня" та "яєчня".

Аналогічна ситуація міститься у Академічному тлумачному словнику (1970—1980), де також застрічаються обива слова.

На моє здивування, я знайшла ще один варіант на цьому сайті - Яє́чниця, -ці, ж. = Яєшня.

Подібне обговорення є тут, але навіть там немає однозначної відповіді, тому маю надію нарешті з`ясувати це.

У зв`язку з такою багатоманітністю чи то синонімів, чи то просто неправильних варіацій даного слова, виникає питання: яке з них ("яєчня", "яєшня" чи "яєчниця") буде правильно вживати? І чи не є слово "яєшня" застарілим?

2
 • Виходячи з того, як вчили мене у школі / університеті.
  – Zoriana_M
  Mar 27 '18 at 19:43
 • 1
  На жаль, не можу дати чіткого обгрунтування. Здається, головним аргументом на користь слова "яєчня" було те, що "яєшня" є застарілим.
  – Zoriana_M
  Mar 27 '18 at 20:04
3

Завжди думала, що правильний варіант лише "яєЧня", а не "яєШня" і що при перекладі виникла помилка, проте натрапила на статтю Оката яєчня, лАте, еспресо: найпоширеніші помилки у назвах їжі та напоїв, в якій дає інтерв’ю Олександр Авраменко. То ж науковець каже:

правильними є обидва варіанти – яєчня та яєшня. Проте у словниках «яєшня» позначають як застаріле слово.

-5

Яйця несуть кури. Яєчка висять між ногами, яєчко, яєчки -це статеві залози самців. Тому правильно яєшня

4
 • 3
  Яєчко — це багатозначне слово, і первісне його значення — це просто зменшено-пестливе від яйце. Крім того, обидва слова — яєчня і яєшня — насправді походять не від яєчко, а прямо від яйце (яєць): яєчня = я{й/є}ц- (із чергуванням ц→ч) + суфікс -н-; яєшня = яєчня + додаткова дисиміляція ч→ш; від яєчКо, що своєю чергою є я{й/є}ц- + суфікс -к-, була б яєчКня. По-третє, чи пропонуватимете Ви слово яєчний (що, очевидно, має аналогічну будову) теж писати тільки через -ш- за тією ж причиною?
  – Sasha
  May 2 '20 at 7:07
 • 1
  This does not provide an answer to the question. Once you have sufficient reputation you will be able to comment on any post; instead, provide answers that don't require clarification from the asker. - From Review
  – improbable
  May 2 '20 at 10:49
 • @Sasha інформацію про те, як утворилась яєшня від яєчні дуже варта уваги.
  – Yola
  May 2 '20 at 12:50
 • 1
  @Yola, дякую Але це, власне, ще stegetsj (у вилученому коментарі) натякав, згадуючи про рушник (я так розумію: рука → … → ручникрушник). Моя основна думка була про те, що до яєчка ці слова мають майже однаковий стосунок, тобто якщо когось спантеличує схожість яєчні і яєчка, то яєшня однаково не вирішить це.
  – Sasha
  May 2 '20 at 15:18

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.