3

Як краще вітатися в електронному вигляді? Себто електронною поштою, в месенджерах, і т. ін.

 • Добрий день/ранок/вечір - не підходять, бо співрозмовник не факт що прям зараз прочитає.

 • Вітаю - занадто урочисте, ближче до поздоровляю

 • Здрастуйте, привіт, здоровенькі були, салют - фамільярні. Незнайомцю такого не скажеш

Єдиний більш-менш прийнятний варіант знайшов на форумі r2u - Доброго здоров'я. Але й він, здається, рідко вживаний.

1
 • 2
  Не знаю, чомусь вітаю не здає сї урочистим, часто особисто так пишу мережею.
  – stegetsj
  Mar 30 '18 at 15:44
4

Відповідно до Етикету ділового листування

Починати листа необхідно із звертання, яке є загальноприйнятою формою ввічливості. Проблема вибору звертання є доволі делікатною. Найпоширенішими є такі звертання:

Шановний (ім 'я та по батькові)!

Шановний пане/пані... (ім 'я, ім'я й прізвище)!

Шановні панове!

Шановні колеги!

Вельмишановний добродію!

Глибокошановний (ім 'я та по батькові)!

Високошановний пане...!

Із сайту HI-NEWS (не надійне та неофіційне джерело) Правила ділової переписки по електронній пошті.

Оптимальним вітальним словосполученням є «Добрий день» або ж «Добридень». Ведення ділового листування по електронній пошті обмежує відправника у використанні словосполучень «Добрий вечір» або «Доброго ранку», так як одержувач може прочитати лист набагато пізніше його отримання. Також не коректно використовувати у вітанні просторічні вирази, що вживаються в неформальному спілкуванні. Після слова або словосполучення вітання слід звернутися до одержувача по імені і по батькові, а у випадку, якщо ім'я невідомо відправнику, цей момент можна пропустити.

Усне ділове мовлення

Вітання, Здавна в Україні живе добра традиція: вітатися з людьми незалежно від близькості знайомства...

Сьогодні набули певного поширення такі форми вітання: Доброго дня (ранку, вечора), Вітаю Вас, Олександре Степановичу, або Доброго здоров'я, пані Галино. За сучасним діловим етикетом першим вітається молодший із старшим, підлеглий з керівником, студент з викладачем.

Хоч і рідко вживаний, але прийнятний варіант Доброго здоров'я.

Особисто, я використовую "Добрий день" не залежно від того, коли буде прочитаний лист або "Шановна/Шановний", якщо знаю ім'я.

5
 • А як Ви дивитеся на мій варіант, Доброго здоров'я? Mar 31 '18 at 20:21
 • Щодо Шановний - для пошти норм, а от для месенджерів якось наче вже й занадто офіційно Mar 31 '18 at 20:23
 • 1
  @SerhiiKheilyk Доброго здоров'я, на мою думку, також прийнятний варіант. Apr 1 '18 at 6:13
 • Маріє, щоб прийняти Вашу відповідь, можна Вас попросити додати Доброго здоров'я у неї? Apr 17 '18 at 16:55
 • 1
  @SerhiiKheilyk Ваше прохання виконано May 10 '18 at 13:31

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.