8

Наштовхнулась на статтю "Трипільська культура – первень українського народного мистецтва". Зацікавило слово "первень". Тлумачення цього слова у СУМі не знайша. У цьому словнику є значення, яке не дуже відповідає зазначеній статті. Судячи з контексту ("Дошукуючись праоснов своєї нації, уважно проаналізував Трипільську культуру й дійшов такого висновку: ”Головний первень - трипільці”"), це щось, на зразок складника, складової. Але переконливого підтвердження цьому не знайшла. То що таке "первень"?

0

3 Answers 3

9

Я думаю, що для вашого випадку підходить інше значення слова "первень". Його знаходимо на сайті Горох:

ПЕ́РВЕНЬ

  1. Елемент, конструктивна частина.

  2. Першооснова, першоелемент чого-небудь.

До того ж, корінь вказує на спорідненість з іншим словом**:

ПЕ́РВЕНЕЦЬ, нця, ч., книжн.

  1. чого, перен. Те, що з’явилося або створено першим за часом, раніше, ніж все наступне.

Тобто, моє припущення таке, що у статті малося на увазі:

"Трипільска культура - основа (першопочаток) українського народного мистецтва."

На доказ мого твердження наводжу цитату зі статті:

“Від трипільців починаємо історію української території як одности і її торгівельних взаємин з іншими країнами, одности духовної і матеріальної”.

** Це підтверджує й етимолоґічний словник української мови у 6т:

0
4

Українсько-англійський словник 1955р. (К. Андрусишин, Я. Крет)

пе́рвень (-вня) m Chem. element, constituent part.

Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович)

element 1. елеме́нт || елеме́нтний 2. складни́к, елеме́нт, компоне́нта, складова́ части́на 3. (х.) хемі́чний елеме́нт, пе́рвень; про́ста речовина́ 4. (мех.) ла́нка 5. (техн.) елеме́нт констру́кції, ву́зол, блок 6. (ел.) (ґальвані́чний) елеме́нт, (первинне) джерело́ стру́му 7. (мн.) заса́ди, осно́ви 8. стихі́я

Російсько-український народний сучасний словник 2009– [інфо]

Начало

  1. (химич. элемент) елеме́нт (-та), первень;

Тут всюди вказують на хімічну складову — елемент. Тому тут теж може бути складовою, в такому собі переносному значенні.

4

На Офіційному сайті Української мови знайшла таке:

Синонiмі до слова ЕЛЕМЕНТ:(хемічний) у. первень; (системи) складник, інгредієнт, деталь, риса, аспект; (електричний) батерія, гальванічний елемент, сов. батарея; мн. ЕЛЕМЕНТИ.

Тож цілком ймовірно, що первень - це елемент (складова частина). Тому, якщо замінити це слово на йому синонімічні, отримаємо: "Трипільська культура як складова частина / елемент українського народного мистецтва".

Натрапила ще у статті Івана Лучука "Українські та єврейські первні в російській поезії першої третини ХХ ст." на це слово, де автор пояснює його, проте ще й інтерпретує:

Слово "первень" мало б означати: начало, первоначало. В такому розумінні хотілося б пристосувати його до даного сюжету (начало ж вживається тут в значенні: основа, суть, джерело чогось там).

Проте сумніваюся, що саме друге значення підійде до контексту, пропонованого Вами. Тож варто залишити слово "первоначало".

Щодо академічних праць, то, на жаль, не знайшла нічого.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.