3

Існує поєтичний синонім русизму "не дивлячись" - "всупір". Наприклад, він зустрічається у перекладі Стусом Кіплінга. Але крім художніх творів пошук не дає результатів використання цього слова. Чи не є воно занадто специфічним і неприйнятним для ділового використання?

1 Answer 1

3

Тлумачний український словник (2014 р.) все ж містить статтю:

всупір - наперекір, всупор. Не виводять співаночок на весь двір соловієві на вишенці всупір. [Звн 108]; [ВЛ]

Однак ні в СУМі-20, ні в СУМі-11 цього слова не знайшла. Також не знайшла і в словнику за ред. Б. Грінченка. Лише натрапляла у художній літературі, зокрема в І. Драча, І. Франка та ін.

Отже, у художньому стилі можна використовувати таке слово, однак в науковому, офіційно-діловому стилі все ж НЕ варто.

P. S.: У нас є чудове слово "всупереч", що дещо подібне до "всупір" і є зафіксованим у різноманітних словниках, то чому б не використовувати саме його?

3
  • Зазначу, шчо тоь ж СУМ маʼ наприклад спільнопневе супірник Mar 27, 2018 at 14:44
  • Цікаво, що це за словник.
    – Sasha
    Mar 27, 2018 at 14:46
  • 1
    Всупір саме і є скороченим варіантом слова всупереч, тож у діловому стилі його краще не вживати, так само, як і інші скорочення. Mar 29, 2018 at 22:23

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.