0

Як корректніше сформувати вимогу до посади: "бути тактовним у відношенні\ставленні до коллег"? Чи взагалі "по відношенню"?

1
  • А що пишуть словники, в які ви дивилися перед тим, як опублікувати запитання?
    – bytebuster
    Mar 27 '18 at 15:21
0

Відношення рідко вживається щодо людей, на що вказує словник СУМ.

Краще в такому контексті вжати слово стосунки в значенні зв'язки, взаємини, які виникають між людьми в процесі спілкування (СУМ).

Ставлення має близьке значення того чи іншого характеру поводження з ким-, чим-небудь (СУМ), тому теж може бути використане.

Також сам прийменник до виражає достатньою мірою зв'язок між словами, тому цілком припустимо взагалі обійтися лише прийменником.

Отже, правильні варіанти:

  • бути тактовним до колег
  • бути тактовним у стосунках із колегами
  • бути тактовним у ставленні до колег

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.