3

Словосполучення "вільна вакансія" вважається плеоназмом (надлишком), оскільки "вакансія" - вільна, незайнята посада. Тоді вона і "звільнитися" не може, так? Якщо бажано використати саме "вакансія", а не "посада", як краще сформулювати?

5

З'явилася вакансія, або будь-яке словосполучення, яке пасує до "вільна посада".

ВАКА́НСІЯ, ї, жін. Вільна посада в штаті установи. Ти накажи всім, кому можна, щоб стежили і не пропускали вакансії (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 175); А недавно побачив у газеті оголошення, конкурсу на заміщення вакансії доцента в рідному університеті (Микола Руденко, Остання шабля, 1959, 38).

СУМ

3

Мова - ДНК нації enter image description here

Сайт OnlineCorrector радить

Вільна вакансія — тавтологія, виправте: вакансія.

СУМ-20

ВАКА́НСІЯ, ї, ж. 1. Вільна посада в штаті установи, закладу.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.