5

Іноді у публікаціях ЗМІ та на телебаченні зустрічається слово «самородок» у значенні талановитої людини, яка професійно не займалась розвитком своїх здібностей.

Зокрема, у такому контексті на Україна Live:

«Справжній самородок … розвернув всі суддівські крісла і зipвав бурю аплодисментів».

Схоже застосування міститься на каналі 24.

СУМ-11 містить визначення даного поняття:

  1. перен. Людина, у якої природний хист, нахил до чого-небудь виявилися без впливу освіти й виховання.

Та попри присутність такого слова у словниках, воно не є активним у вжитку. Доказом цього є те, що пошукові системи видають посилання на сайти, де самородок — це частинка або уламок самородного металу, здебільшого благородного, що різко виділяється за розмірами серед інших частинок природного металу.

Аналогічне [основне] значення слова міститься в СУМ-11 та у Вікіпедії.

Доволі мала кількість прикладів вживання свідчить про те, що це слово не надто активно використовується.

Більше того, воно співзвучне з російським «самородок», що позначає особу, наділену талантом, який проявився сам. Складається із двох слів «сам родился». Як на мене, то звучить як калька з російської.

У звʼязку з цим питання: чи можна в українській мові вживати слово «самородок»?

1
  • Зазначу: 1) українська мова теж має: слова сам і родити (рід), наростка -ок; 2) про всяк треʼ обачніше вибирати приклади ӝерел, бо коли існує паралельно московська, є велика ймовірність машиноперекладу саме з неї. Mar 27, 2018 at 6:56

1 Answer 1

3

Як ви зазначили, це слово є в СУМі, а також коло нього немає позначки, що воно рідко вживається, тому це вже створює основу для припущення, що його правильно вживати в укрїнській мові. В Етимологічному словнику (ст. 174) хоч і немає "самородка", однак є "саморідник" утворене від слів "сам" і "родити", однак, варто зазначити, що слово "самородок" також" не перечить правила українського словотвору.

Крім того, це слово досить часто вживається і сьогодні, ось декілька прикладів, які мені з легкістю вдалося знайти (1,2,3,4,5), що свідчить, що про переносне значення слова "самородок" ще ніхто не забув.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.