3

Академічний тлумачний словник пояснює слово ЗАХИ́СНИ́К, захисника, чол. 1. Той, хто захищає, обороняє, охороняє кого-, що-небудь від нападу, замаху, удару, ворожих, небезпечних і т. ін. дій. Але "захисник" зустрічається в словнику іншомовних слів і трапляється в списках русизмів, а суто українською версією вважають "оборонець". То все таки русизм чи синонім?

5
 • 1
 • 1
  У яких саме словниках іншомовних слів і списках русизмів трапляється «захисник»?
  – Sasha
  Mar 26 '18 at 18:25
 • Наприклад, jnsm.com.ua/ures/book/index.shtml. Mar 27 '18 at 9:53
 • @АлисаМоллс, дякую, що відповіли. Перепрошую, не помітив відразу відповідь. (Узагалі, коли Ви звертаєтеся не до того, хто є автором запитання чи відповіді, яке/яку Ви коментуєте, варто додавати напочатку коментаря його ім'я через @ (он як я Ваше), інакше він не отримає сповіщення про Ваш коментар).
  – Sasha
  Mar 30 '18 at 11:33
 • @АлисаМоллс, (1) не зрозумів, де саме там написано, що це іншомовне слово або русизм; (2) таку інформацію варто додати у запитання.
  – Sasha
  Mar 30 '18 at 11:35
0

На сайті OnlineCorrector радять

Для урізноманітнення мовлення й уточнення думки замініть слова захисник, захищати, якщо мовиться про захист як потребу застосувати фізичну силу або зброю, на стилістично кращий варіант: оборонець, боронити, обороняти.

Слова "захисник" та "оборонець" є синонімами згідно із Словником синонімів:

ЗАХИСНИ́К (особа, що здійснює судовий захист обвинуваченого), ОБОРО́НЕЦЬ, ОБОРО́ННИК (рідко), РЕ́ЧНИК (застаріле). Захисники й судді об’їдались останнім мужицьким скарбом, ..вони замучили селян, що затялись на своєму (М. Стельмах); Опісля говорить оборонець Гната (М. Коцюбинський);

0

Слово "Захисник" ніяк не може бути русизмом, тому що в цього слова інша етимологія ніж у російського відповідника "Защитник"(рос.). "Защитник" - той що є "за щитом", але якщо у тебе немає хисту (за хистом -> захисник), то жоден щит не допоможе. Також слова "оборонець" і "охоронець" не є (були?) тотожними. Слово "оборонець" має той же корінь, що і слово "бороти", а слово "охоронець" той же корінь, що і слово "хоронити" (у значенні ховати). Люди, які стоять на захисті країни є оборонцями, тому що країну неможливо заховати. А в банку гроші ховають (хоронять?), тому й люди, які захищають щось від крадіжки є охоронцями. Також іноді у футболі гравців захисту можуть називати оборонцями, але ніколи охоронцями, бо закопувати (хоронити) ворота в газон проти правил. Відповідно російське слово "телохранители" і різного роду кальки від нього не можуть стосуватися живих людей і місце їм хіба що в мавзолеї.

4
 • -1: цей потік свідомості ґрунтується лише на субʼєктивних відчуттях автора і не ґрунтується на інформації зі словників. Саме тому ця відповідь містить увесь спектр недоліків — від неточностей до помилок.
  – bytebuster
  Mar 29 '18 at 22:51
 • З першою частиною: «Слово „захисник Б ніяк не може бути русизмом, тому що в цього слова інша етимологія ніж у російського відповідника „защитник“» — абсолютно згоден (тільки от би додати цитати з джерел, що підтверджують це). А от з другою, зокрема «люди, які стоять на захисті країни є оборонцями, тому що країну неможливо заховати» — ні, по-моєму, Ви надто буквально сприймаєте корені, слова з часом можуть змінювати значення (а корені — тим більше, наприклад, Ви знали, що всі слова за цим посиланням однокорінні).
  – Sasha
  Mar 30 '18 at 12:13
 • Дійсно, з часом слова можуть змінювати значення, але в даному випадку цього ще не сталося. Наприклад на вас напали уночі - ви будете оборонятися чи охоронятися? Корені теж можуть змінюватися. Так слово боронити тепер має корінь "борон", Хоча древній корінь "бор" (бр) легко прослідковується. БРати - нема голосної всередині, бЕру - літера "е" появилась, вибІр, вибОри, вибИрати. Цей же корінь "бр" є в таких різних словах, як берегти і зброя. Є й більш неподібні слова з одним древнім коренем: слово, слух, сліпий :) Mar 30 '18 at 16:53
 • @ЮрійГладьо, себе я буду обороняти. А когось іншого — може, й охороняти. Особливо, як нападу ще не відбулося (а я виконую якісь превентивні дії). «Обороняти» й «охороняти», по-моєму, різняться перш за все 2 аспектами: (1) «оборона» передбачає активніші дії (як ще не напали, то це зазв. ще не оборона); (2) «охорона» може передбачати двобічний зачист (напр., охороняти можна злочинців — не лише не давати на них напасти, а й не давати їм напасти/утекти). Пишучи коментар до когось, хто не є автором запит./відп., будь ласка, вказуйте його ім'я через @ (як я Ваше), інакше він не отримує сповіщення.
  – Sasha
  Mar 31 '18 at 4:09

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.