3

В словниках складновживаних словосполучень використовують "розплющте", але немає пояснень чому. "Відкрийте" більш милозвучно, на перший погляд, і досить часто від україномовних чую саме такий варіант.

 • 3
  А можете конкретизувати: про які саме словники Ви кажете? – Sasha Mar 26 '18 at 18:24
4

У словнику української мови в 11 книгах знаходимо:

Відкривати (відкрити) очі кому — показувати правду, виводити з омани. Комсомол відкрив Сашкові очі й на те, що таке дисципліна і чому вона така важлива.

РОЗПЛЮЩУВАТИ 2, ую, уєш, недок., РОЗПЛЮЩИТИ, щу, щиш, док., перех. Розкривати (око, очі). Розплющую очі — темно. Коло диліжанса якісь люди з ліхтарем (Степан Васильченко, I, 1959, 184)

На сайті Мова — ДНК нації:

Відкривати новий ресторан, змагання, засідання, таємницю, душу, карти, рахунок, закон фізики, комусь очі на правду

Розплющувати (заплющувати) очі, повіки

На OnlineCorrector вказана інформація:

Перевірте вживання дієслова відкривати(ся) і в разі потреби замініть: розплющувати(ся) — про очі.

Тому правильно вживати словосполученення заплющте/розплющте очі, бо слова відкрийте/закрийте нормативно вживати з іншими словами. Відкрити очі можна лише у значенні „показувати правду, виводити з омани“, а закрити очі заплю́щувати (рідше закрива́ти, замика́ти і т. ін.) чи заплю́щити (рідше закри́ти, замкну́ти і т. ін.) о́чі в значенні „навмисне не помічати чого-небудь, не звертати уваги на щось“.

Отже, закрити/відкрити очі — можна лише у фразеологічних сполуках.

| improve this answer | |
 • 3
  Я незгоден. П'яте значення слова «відкрити» і третє значення слова «закрити» в СУМ. Я вважаю, що вживати можна обидві пари _(так, «розплющити»/«заплющити» точніші (вони мають менші множини значень); іще «розплющити»/«заплющити» самобутніші («відкрити»/«закрити»/«открыть»/«закрыть»/«open»/«close» кажуть майже у будь-якій мові), тож не варто дозволяти витісняти їх більш загальнішим; але одне лише це не робить пару «відкрити»/«закрити» неправильною). – Sasha Mar 30 '18 at 11:49
1

В тому ж самому словнику з 1ї відповіді є приклад вживання «відкривати очі» у Т. Шевченко (пункт 5, 2 підпункт) саме у значенні розтуляти, розплющувати. Є й інші приклади вживання такого словосполучення в українській літературі. Тобто можна вживати обидва варіанти!

| improve this answer | |
0

М. Коцюбинський зокрема розкривав очі («На віру», 1891):

Широко розкриті очі пильно дивились на двері, ухо пожадливо ловило кождий згук в нічній тиші і все одурювало сполохане та роз'ятрене серце.

| improve this answer | |
 • Вогонь палає і гуготить, а вона заплющує очі, хитається, і їй здається, що то шумить колосом нива і серп черкає по стеблу. – Yola May 5 at 21:04
 • Якби ви провели трохи аналізу, то помітили, що в цьому творі він всюди широко розкриті. На добру відповідь це не тягне. -1 – Yola May 6 at 0:00
 • @Yola, але ж могли б бути «широко розплющеними»… Це не аналіз, але наведення (по-моєму) значущого факту, я плюсонув. – Sasha May 6 at 3:37
 • @Sasha можливо Коцюбинський вважав, що розкриті можна вживати лише разом з широко. – Yola May 6 at 11:17
 • 1
  @Yola, «А як тільки в розкриті очі вступило зелене, що котилось буйними хвилями луків та лісу, як тільки небо спустилось і ніжно торкнулось обличчя, немов пушинка, як тільки в груди ввіллявсь золотий напій повітря, його сповила солодка втома, як у людини, що встала з смертельного ложа, і впало десь у безодню все, чим досі жив: спека роботи, вогонь небезпеки, чад крові і боротьби…» — теж Коцюбинський («В дорозі», 1907; хоча широко розкриті очі він справді часто вживає, так). – Sasha May 6 at 14:22

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.