0

Крім Вікіпедії не знайшла інших джерел інформації, але навіть там в одному реченні: "Сукупність всіх блоґів в Інтернеті прийнято називати блогосферою."

  • Ласкаво просимо до сайту Ukrainian Language.SE! Наші критерії якості вимагають, щоб запитання містило контекст. Також, запитання, які не демонструють спроби автора самостійно відповісти на нього, змушують інших «вгадувати», чого саме хоче автор, і тому заважають надавати точні відповіді. Будь ласка, перегляньте сторінки tour, How to Ask а також «Якими мають бути гарні запитання і відповіді». Щоб виправити запитання, натисніть edit у лівому нижньому куті під запитанням. Ще раз, ласкаво просимо і дякуємо, що приєдналися до спільноти! – bytebuster Mar 26 '18 at 20:13
  • Let us continue this discussion in chat. – P. Vowk Mar 26 '18 at 20:27
1

За чинним правописом — 2015

§ 87. G, H

G і h звичайно передаються літерою г: авангард, агітація, агресор, гвардія, генетика, гімнастика, гоніометр, грандіозний, графік, грог, ембарго, лінгвістика, міграція; гандбол, гегемонія, гектар, гербарій, герцог, гінді (мова), гіпотеза, горизонт, госпіталь, гугенот, гумус; Гаага, Гавана, Гавр, Гарвард, Гаронна, Гвінея, Гельсінгфорс, Гельсінкі, Гіндустан, Гренландія, Греція, Йоганнесбург, Люксембург; Ганнібал, Гейне, Гете, Гізо, Гомер, Горацій, Горн, Гюго, Магомет.

Тому: блог.

Але є декілька але

  1. Анґлійською звучить як /blɔɡ, blɑɡ/, цебто блоґ.
  2. Чинний правопис багато залишив чого від совітованого правопису, коли ґ прибрали геть.

Цебто теперішні словники і правописи переважно ґрунтуються на поширеність серед люду, а не за чистотою мови. Тому в вільному вживанні все залежить від самих нас.

Цьому підтверджує і досовітний правопис

Чуже h — g § 55. Чуже h передаємо нашим г, щождо чужого g, то в новіших запозиченнях його треба передавати через ґ, у запозиченнях же засвоєних давніше, особливо з грецької мови, віддаємо нашим г (порівн. § 54): Англія, газ, газе́та, га́ма, гегемо́нія, гецеало́гія (ло́гіка...), генера́л, геній, геогра́фія (грама́тика, програ́ма, грамофо́н, діягра́ма, гра́фіка, грам, кілогра́м...), Герма́нія, гігіє́на, гімна́зія, гіпс, гра́дус, граф, Гру́зія, гру́па, дифто́нг, егої́зм, організа́ція, педаго́г, Ри́га, траге́дія, фігу́ра й ін., але аґе́нт, аґіта́ція, аґроном, Араґо́нія, бра́внінг, Брю́ґґе, Гамбурґ, Геґель, гіда́льґо, гуґено́ти, Гюґо́, ґарантія, Ґаро́нна, ґва́рдія, Ґвіне́я, Ґе́ргард, Ґе́те, Ґеттінґен, ґібелі́н, ґірля́нда, ґля́вберова сіль, ґлядія́тор, ґнайс, Ґо́льфштром, Ґрана́да, ґрандіо́зний, Ґріґ, ґу́ма, Ґустав, дириґе́нт, елеґа́нтний, інтеліґе́нт, лінґві́ст, міґра́ція, Чіка́ґо і т. ін.

Також вельми цікава і дивна примітка до § 15 про букву ґ в чинному правописі:

У власних назвах іншомовного походження етимологічний g згідно з усталеною традицією вимовляється як г; проте збереження g у вимові не є порушенням орфоепічної норми. Отже, правильною є вимова: Гданськ і Ґданськ, Гренландія й Ґренландія, Гібралтар і Ґібралтар; Гарібальді й Ґарібальді, Гете й Ґете.

| improve this answer | |
  • Тут би, по-моєму, пасувала інформація про те, що чинний «Правопис» (примітка до § 15) дозволяє вимовляти у власних назвах іншомовного походження /ґ/ (коли в оригіналі звучить /g/) — але, на жаль, не сказано чітко: лише вимовляти, чи й писати теж — і в будь-якому разі це наразі стосується лише власних назв. – Sasha Mar 26 '18 at 18:47
  • Але ще є правила транслітерації від кабміну, НУ – P. Vowk Mar 26 '18 at 20:19
0

Згідно із Словником української мови online (1-8 томи) правильно

"блог" у, ч., інформ. Веб-сайт, головний зміст якого – записи, зображення та мультимедіа злободенної тематики, що регулярно додаються.

В Словнику Грінченка слово "блоґ" відсутнє.

З усіма словами в яких використовується буква "ґ" можна ознайомитися в даному Переліку слів з буквою Ґ за словником Бориса Грінчека

| improve this answer | |

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.