17

Відомих мені переклади два: клітинка, комірка.

1.Клітинка

клітинка вводу

Клітинка, в яку підставляються всі значення з таблиці даних. Клітинкою вводу може бути будь-яка клітинка аркуша. (support.office.com)

2. Комірка

Активна комірка – це комірка, у яку відбувається ввід даних і яка виділена чорною рамкою з маркером заповнення (www.college-chnu.cv.ua)

@bv. нагадав ще про третій варіант

3. Чарунка

Активна чарунка виділена напівжирною темною рамкою – табличним курсором, який можна переміщувати по таблиці (intranet.tdmu.edu.ua)

На мою думку більш зрозумілим і звичним є перший варіант - "клітинка". Однак, хотів би дізнатися який же варіант є найбільш коректний.

6
 • 2
  Згідно начальної програми напрямку ПЗ в універистеті ми постійно використовували слово комірка в контексті таблиць. Позаяк це одиниця збереження інформації (знову ж в контексті таблиць) відповідно комірка (як похідне від комірчини) підходить краще. Feb 14, 2017 at 14:10
 • @BohdanKuts, я не вважаю коректним вимірювати інформацію в "коморах". Мені здається, що занадто багато уваги приділяється значенню "місце зберігання даних" і ігнорується "A section or compartment of a larger structure"(як влучно, але знову ж таки мимохідь зазначив @Chizh). Чомусь ніхто не називає аркуш в MS Word коморою, льохом... хоча це теж місце зберігання текстових даних, чи не так? А от клітинка чітко відображає сутність - елемент, який знаходиться на перетині рядка і стовпця; елемент більш складної структури; об'єкт прямокутної форми Feb 15, 2017 at 11:47
 • А тут ніхто і не пропонує обраховувати інформацію в "коморах". До речі, в дійсності A section or compartment of a larger structure далеко не завжди відповідає реальному стану справ. Аркуш в MS Word має аналогію лише із книгою/зошитом і ця аналогія - первинна, її немає чим замінити (адекватно). Таблиці ж в ІТ мають аналогію з базами даних, які в свою чергу (грубо кажучи) використовуються для збереження та управління цими даними. "Форма" елементу немає значення. Значення має, вибачте за тавтологію, лише призначення цього елементу. Feb 15, 2017 at 11:56
 • Ніхто не забороняє вам називати cell клітинкою, але загальноприйнятий варіант саме комірка. Feb 15, 2017 at 12:00
 • @Bohdan Kuts, я вам теж не нав'язую свою думку, але ви самі зазначили, що "[комірка] - це одиниця збереження інформації (знову ж в контексті таблиць)". 2. Хоча бази даних і мають багато спільного з електронними таблицями, та все ж не варто їх ототожнювати. Наприклад, чи зможете ви в класичну базу даних "в клітинку/комірку А1 ввести формулу =A2+A3", чи "змінити формат клітинки/комірки А5 з текстового на числовий". Щодо "форми", так, це не принципово, але маленький бонус Feb 15, 2017 at 12:17

2 Answers 2

14

З суб'єктивної точки зору мені подобаються обидва варіанти.

Звернемось за допомогою до тлумачного словника:

КОМІ́РКА, и, жін.

 1. Зменш. до комора. — В комірці біля гаража ви знайдете все потрібне (Юрій Смолич, I, 1958, 58); Платон рвучко метнувся до комірки й за момент повернувся з пузатою пляшечкою (Олесь Досвітній, Вибр., 1959, 218).
 2. Маленьке, тісне приміщення; кімнатка. Комірка.. була маленька, збита з дощок і обліплена глиною (Іван Франко, VII, 1951, 344); Він забрався в свою комірку і ліг на дерев'яний тапчан (Натан Рибак, Що сталося.., 1947, 124).
 3. Заглиблення, ямка; гніздо. Вона була така наївна і така хитра, так мало і так багато знала, як та мурашка, що будує пишні палати і живе в темних комірках (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 214); На столах лежали скриньки з безліччю клітинок. Очевидно, то були окремі комірки для літер (Ірина Вільде, Сестри.., 1958, 110); Невеликий отвір, вічко (у системі подібних). Перед сівбою насіння сої пропускали на решета з довгастими комірками 4,5 міліметра завширшки (Колгоспник України, 4, 1959, 26); Сотова комірка.

КЛІТИ́НКА, и, жін.

Зменш.-пестл. до клітина. О земле моя, мій ти світе, тобою душа вся сія! З тобою згадками я злитий, як кожна клітинка моя (Володимир Сосюра, Солов. далі, 1957, 161); Марко розірвав конверт і витяг з нього аркуш паперу в клітинку (Іван Микитенко, II, 1957, 488).

КЛІТИ́НА, и, жін.

 1. Найпростіша одиниця будови організму, яка складається з протоплазми, ядра та оболонки. Відомо, що протоплазма, ядро та оболонка утворюють клітину (Зоологія. Підручник для 7 кл., 1957, 6); Весною сосна найбуйніше росте — відкладаються нові клітини, вона росте в товщину й угору (Юрій Яновський, II, 1958, 124).
 2. Те саме, що клітка 3. Вбиралася Марина в коротку спідничку до колін.., а кохтинку носила картату, з «шотландки», червоних і зелених клітин (Юрій Смолич, Мир.., 1958, 44); Від того місця і майже до кінця яру дно його посічене великими шаховими клітинами. То — .. калюжі-ставки (Юрій Мушкетик, Серце.., 1962, 191).
 3. Те саме, що клітка 1. Він так і протиратиме штани в темній клітині біля прийомної свого шефа (Натан Рибак, Час, 1960, 494).

КЛІ́ТКА, и, жін.

 1. Чотирикутник на поверхні чого-небудь, утворений перехресними лініями; кратка (у 1 знач.). На аркуші з школярського зошита в клітку стояли стовпчики арифметичних прикладів (Юрій Збанацький, Ліс. красуня, 1955, 10).

З усіх варіантів найкраще підходять варіанти комірка в значенні комора, а також клітинка в значенні чотирикутник на поверхні чого-небудь, утворений перехресними лініями.

Зі структурної точки зори краще підходить клітинка, по змісту, на мій погляд, краще підходить комірка в контексті комора - сховище, де зберігаються ті чи інші продукти, а Excel - це сховище даних.

Якщо дивитись з позиції скевоморфізму, то краще підходить клітина, оскільки можна провести чітку асоціацію зошитів в клітинку з електронними таблицями.

Словник української мови: в 11 томах. — Том 4, 1973. — Стор. 185.

6
 • 1
  Комірка у мене чомусь більше асоціюється із коморою, відповідно, консервами і закрутками, а не чимось пов'язаним із розрахунками Feb 14, 2017 at 10:53
 • Колись чув "чарунка" в значенні місця збереження інформації в контексті електроних таблиць.
  – bv.
  Feb 14, 2017 at 14:14
 • @OlexandrMatviienko, cell - це місце, в якому зберігаються дані (цільна одиниця даних). І ці дані можна використовувати для розрахунків. Тобто, я веду до того, що кращим варіантом на мою думку є саме комірка як місце для збереження даних. Feb 14, 2017 at 14:15
 • @sashaeve, аналогію із зошитом вдасться проводити лише до того моменту, поки таблиця буде двомірна. Якщо ж вона стане n-мірною - таку аналогію вже так просто не проведеш. А зростаюча складність даних та вдосконалені методи їх опрацювання ведут до такої зміни також. Feb 14, 2017 at 14:20
 • 1
  Мені здається ви не відповіли на питання, а трошки розширили його. Взагалі у технічних вишах та коледжах використовується термін комірка. Відповідно він є більш сталим і в іт сфері на даний час.
  – Alex Sodin
  Feb 14, 2017 at 14:56
1

Результати невеличкого етимологічного дослідження показують що cell походить:

From Middle English celle, selle, from Old English *cella (attested in inflected forms), from Latin cella ‎(“chamber, small room, compartment”), later reinforced by Anglo-Norman cel, sele, Old French cele.

і поміж іншого має значення

A section or compartment of a larger structure.

З іншого боку cell 'містить' у собі щось. Подібне наводить на аналогію з приміщенням для зберігання.

в українській мові є слово льох яке поміж іншого вживається у значенні

 1. Спеціально обладнана яма із східцями для зберігання продуктів (переважно овочів і фруктів). // Таке приміщення, що використовується для переховування або ув'язнення кого-небудь. // Приміщення в землі, обладнане для зберігання вина або боєприпасів, пороху тощо.

Моя Гіпотеза 1 полягає в тому, що користувачі краще запам'ятовують ідіоми ніж повні аналогії

Моя Гіпотеза 2 полягає в тому, що користувачі надають перевагу більш коротшим словам ніж довшим

Зважаючи на зазначені гіпотези, можна запропонувати українське слово льох як достатньо точний відповідник

 1. Певним чином зберігається сенс явища
 2. Воно коротке і односкладове так само, як і термін який необхідно запозичити
3
 • Без образ, але, якщо брати до уваги тільки "місце зберігання", то тоді ще можна додати кошик, миска, горнятко... - це все крайнощі Feb 14, 2017 at 11:07
 • Про варіант перекладу "A section or compartment of a larger structure" ви згадали тільки мимохідь і проігнорували надалі, хоча, на мою думку, - це саме те, що відповідає контексту уживання Feb 14, 2017 at 11:44
 • 2
  Комірок як правило багато в будь якому житлі, а льох це величезне сховище, як правило одне. Тому комірка підходить більше. Крім того цей термін вже сталий, в тому числі у вишах.
  – Alex Sodin
  Feb 14, 2017 at 14:54

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.