4

З уроків хімії знала, що миш'як та арсен — це одна й та сама сполука. Нещодавно наткнулась на цікаву думку про походження слова миш'як:

"У наукових працях, словниках, популярних виданнях 40—80-х років XX ст. спостерігається паралельне функціонування хімічних термінів арсен і миш’як: Відомі багаті родовища руд таких металів, як арсен, стибій, кадмій, молібден, уран та ін. (з підр.); Газ, добутий випалюванням колчедану, містить деякі домішки, зокрема оксид миш’яку (з підр.).
Латинська назва arsenicum стала базовою для номінації хімічного елемента у термінологічних системах індоєвропейських мов: arsenis (англ.), arsen (нім.), arsenic (фран.), arsenico (ісп.), arszenik (польськ.), arzen (чеськ.), арсен, арсеник (болг.), арсеник (серб.). Термін миш’як відомий тільки у російській мові. Припускають, що ця назва походить від слова мышь, оскільки сполуки арсену використовували для знищення гризунів.
В українській науці до 30-х років XX століття послідовно послуговувалися терміном арсен. Однак він був витіснений у наступні десятиріччя російським запозиченням миш’як, яке, до речі, за своїми фонетичними особливостями суперечить закономірностям сполучуваності звуків, фонетиці української мови. Упорядковуючи наукову термінологію відповідно до міжнародних термінологічних систем, фахівці рекомендують уживати назву хімічного елемента арсен, а не миш’як."

Напротивагу ствердженню автора, що миш'як — це термін, запозичений з російської, знайшла ще одну статтю, де сказано, що миш'як(мишак) — термін українського походження.
СУМ-20 подає визначення слова миш'як, як те саме що арсен.

То ж чи не є миш'як русизмом? Яке походження цього слова? І чи не буде доцільнішим вживати в українській мові слово арсен?

1 Answer 1

4

Щодо походження, то Етимологічний словник (Т. 3, с. 471) подає таку інформацію:

миш'як (хім.) «арсен, тверда отруй­на речовина», [мишак] «тс.», миш'яко­вистий; -р. мьішьяк, бр. мьіш’як, слн. misnica «тс.»; -похідне утворення від мИша; назва зумовлена тим, що миш'яком отруюють мишей. або, мож­ливо, тим, що речовина має блискучо­сірий («мишиний») колір; припускаєть­ся також (Брандт РФВ 23, 86) існування незасвідченого * мужьяк як кальки гр. cipaєvtx6v «миш'як», що помилково nо­в'язувалося з apGYJV «мужній».-Фас­мер ІІІ 28; Преобр. І 577.

Отже, лексема "миш’як" не є калькою з російської мови.

Щодо використання відповідника "арсен", то теж можна використовувати його, але ця назва не така розповсюджена. Як Ви вже писали, у СУМі "миш’як" = "арсен". Проте якщо задати одразу у пошуку СУМ-8 слово "арсен", вискакує стаття із визначенням, що є аналогічним до ЕСУМ:

АРСЕ́Н, у, ч. Хімічний елемент з атомним номером 33, тверда речовина сірого кольору з металічним блиском, яка входить до складу деяких мінералів.

Хлопець майже нічого не їв, і ніякі ліки, всі ті препарати арсену й заліза, що їх приписував йому Олександр Іванович, не допомагали (Б. Антоненко-Давидович).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.