-1

Наприклад, "відділення банку\пошти". Відділення - процесс, дія за знач. відділи́ти й відділи́тися. Є слово "відділ" - наслідок, підрозділ, одна з частин чого-небудь цілого, на які воно поділяється або його поділяють за певними ознаками. Це помилка чи є пояснення?

1
  • 1
    А що пишуть словники, з якими ви звірялися перед тим, як опублікувати запитання? Чи були якісь неточності чи суперечності між ними, які ви помітили, і тому ставите це запитання? Mar 26, 2018 at 13:41

1 Answer 1

1

Тлумачний словник розглядає слово відділення, як синонім до слова відділ.
ВІДДІ́ЛЕННЯ, я, с.
2. Те саме, що ві́дділ 2, 3, 5. – Ось відділення, – санітарка розкрила перед ним двері, – дев'ята палата друга ліворуч (Є. Кононенко); Відкривались відділення банків (О. Гончар); Автоматизований цех має два незалежних відділення (з наук.-попул. літ.); Реабілітаційне відділення лікарні працювало з постійною напругою (з газ.); У першому відділенні концерту звучатиме музика у супроводі клавесина (з газ.).

ВІ́ДДІЛ, у, ч.
2. Частина установи, закладу, підприємства. Директор повернувся до завідувача відділу капітального будівництва (Ю. Шовкопляс); Єдине, чого запрагнув [Бузина], – це перейти у відділ професора Отави (П. Загребельний);
3. Частина приміщення, що має певне призначення.Вода ринула крізь пробоїни в трюм, у машинний відділ (О. Донченко);

Отже, у даному випадку, вирази відділення банку/пошти та відділ банку/пошти будуть абсолютно тотожними.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.