19

Чи відповідає нормам правопису написання займенника Ви з великої літери?

Професор Ющук І.П. у своєму Практикумі з правопису і граматики української мови (ЮЩУК І. П. Практикум з правопису і граматики української мови.— К.: Освіта, 2012.— 270 с.) допускає вживання великої букви у займеннику "Ви". Зокрема, ч. 6 § 6. Вживання великої букви: "6. З великої букви пишуться слова, вжиті в шанобливому чи піднесено-переносному значенні: звертаюся до Вас, дорогий учителю; наша Батьківщина; Збройні Сили; Високі Договірні Сторони."

В той же час Український правопис, схвалений НАН (як редакція 2015 року, так і 2012 року) не зазначає такого випадку вживання великої літери.

4 Answers 4

11

Чинний Український правопис 2019 року унормовує написання Ви з великої букви в певних випадках:

§ 60. Велика буква в особливому стилістичному вживанні

 1. З великої букви пишемо займенники Ви, Ваш як форму ввічливості у звертанні до однієї конкретної особи в листах, офіційних документах тощо: Повідомляємо Вам…, Вітаємо Вас…, у відповідь на Ваш запит…

До речі, проф. Пономарів, член Української національної комісії з питань правопису, ще у 2010 казав:

...радіослухач уважає, що написання Ви з великої літери є порушенням правопису. Я ставлюся до такого написання позитивно, бо така практика спирається на традиції української, і не тільки, епістолярної спадщини. Ось уривок з листа Лесі Українки до українського композитора й літературознавця Філарета Колесси: „Високоповажаний добродію! Дуже-дуже дякую Вам за відповідь, та ще з такою доброю звісткою". Думаю, що правопис має нарешті взаконити таке написання.

Таке написання тепер справді внормоване, але цю норму трактують як таку, що має обмежене призначення:

7. Слова «ви», «ваш» тощо завжди пишемо з малої літери, якщо тільки це не лист із персональним зверненням до однієї особи з виявом особливої ввічливості.

Унормоване написання слів «Ви», «Ваш» тощо з великої літери: це робиться тільки як форма ввічливості у звертанні до однієї конкретної особи в листах, офіційних документах тощо, адресованих безпосередньо цій людині – але в текстах іншого характеру літера завжди мала.

Тобто новий припис щодо написання Ви з великої букви не означає, що написання цього займенника з малої (на позначення однієї особи) завжди буде помилкою. Як підкреслює мовознавець Олександр Авраменко:

З великої літери «Ви» пишеться лише за шанобливого звертання до однієї особи. І не будь-де, а тільки у ділових документах або вітальних листівках, запрошеннях чи ділових листах.

Коли, до прикладу, звертаєшся до колеги чи клієнта в месенджері, писати ви з великої не обов'язково - а то й зовсім не варто.

7

З великої літери пишемо:

4) пошанні звертальні й прощальні форми в офіційному та приватному листуванні: Пане, Добродію, Друже та ін.; Пане Президенте, Пане Голово, Ваша Королевська Величність, Ваша Святість та ін.; Ваш, Твій та ін." (Жайворонок В.В. Велика чи мала літера: Словник-довідник. - К.: Наук. думка, 2004. - С. 184-185).

Хоча звертання до поважних людей у множині має глибоке коріння (у словнику староукраїнської мови з XV ст.), вживання великої літери в таких займенниках у приватному та діловому листуванні повністю перенесено з російської мови. Це не правило, а узвичаєне вживання, яке іноді подається в довідниках з ділової мови. Наприклад, Паламар Л., Кравець Г. Мова ділових паперів, К., 1993, С. 93:

До речі, займенник Ви в листах, офіційних документах тощо пишеться з великої літери. Цим підкреслюється повага до адресата.

Варто звернути увагу на те, що при займеннику Ви складенний іменний присудок може стояти як у формі множини, так і у формі однини.

Наприклад:

Ви задоволені? Ви задоволена? Ви задоволений?

Якщо ж при займеннику Ви стоять слова який, якийсь, такий, один, весь, то присудок ставиться в однині:

Яка Ви красива! Який Ви галантний!

Помилковим є використання ви з великої літери, якщо говорять про двох або більшу кількість осіб.

1
 • Дякую! В тому то й річ, що багато науковців такий випадок вживання великої літери виокремлюють, а от Український правопис (Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, НАН України, Інститут української мови НАН України. Український правопис, НВП «Видавництво "Наукова думка" НАН України», 2015) - чомусь ні. Commented Feb 13, 2017 at 22:52
6

В той же час Український правопис, схвалений НАН (як редакція 2015 року, так і 2012 року) не зазначає такого випадку вживання великої літери.

Не зазначає і, як на мене, досить слушно. Якщо такого правила немає у чинному правописі, отже його недотримання не може бути помилкою, отже це вже справа не мовознавства, а етикету, чи то пак традиції. Часто так звана "пошанна множина" використовується не лише в офіційному існуванні (ніби самої по собі форми множини недостатньо), а й у рекламі (Шановний Клієнте, Ви - унікальна людина, а унікальні люди купують лише в нас. І пам'ятайте, наша корпорація дбає про Вас, купіть і переконаєтеся!)

Постає цікаве запитання: як множина може бути непошанною, якщо вже ми звертаємося до когось конкретного?

У німецькій мові займенник Sie, згідно з мовною нормою, може писатися з великої літери навіть у формі множини (звертаючись до кількох осіб), ніби щоб підкреслити, що когось ми поважаємо, а Когось Дуже поважаємо. Є в цьому щось від манупуляції, щось невловиме, але трохи підступне.

1
 • 2
  Маленька поправка: в німецькій мові займенник Sie в значенні "ви" завжди пишеться з великой літери, незалежно від кількості осіб, до яких звертаються. Але річ у тім, що в німецькій займенники "ви", "вона" і "вони" збігаються за написанням і з маленької пишеться sie лише в значенні "вона" і "вони".
  – Miroshko
  Commented Feb 27, 2017 at 8:42
0

У німецькій мові є і варіант написання до групи осіб на "ти" з маленької літери - це "ihr". тобто правило таке: якщо Ви звертаєтеся до групи осіб, у якій Ви би зверталися до кожного окремо на "Ви", то до всіх пишете і кажете вічливу форму "Sie". Якщо Ви звертаєтеся до групи осіб, у якій Ви із кожним окремо на "ти", то пишете і кажете "ihr". Але саме смішне, що у німецькій мові (не пам'ятаю, чи збереглася ця норма після нещодавньої реформи) навіть звертання на "ти" і, відповідно до групи осіб, з якими ти на "ти" у листах з великої літери, якщо хочуть показати повагу :). Тобто "Ich habe gehört, dass Du morgen bei uns bist". "Ich habe gehört, dass Ihr morgen bei uns seid". Принаймні, так пишуть мені всі німці і швейцарці :)

1
 • 2
  Цей допис сильно виграв би, якби містив пояснення, чому приклад німецької мови, що належить до германської групи, має впливати на українську. Чому, наприклад, не англійська — також германської групи, — де you пишеться з малої літери, але є форма you all та you guys для звернення до групи людей? Commented Dec 23, 2020 at 12:10