1

Чому слово сторіччя вживається рідше, ніж століття? Адже це проміжок часу в сто років, тому було б логічніше називати його саме сторіччям.

1
  • Запитання чому, але затверӝена відповідь про існування слів, ех. Але так, сторіччя лӧґічніше, останнім часом ӧго зустрічаю частіше. – stegetsj Mar 26 '18 at 18:19
6

СУМ подає визначення цих слів так:

СТОРІ́ЧЧЯ, я, сер.

  1. Час, період тривалістю сто років; століття, вік. В вісімнадцятім сторіччі, Як вікно в заморський світ, Цар Петро в цім межиріччі Місто звів (Іван Нехода, Ми живемо.., 1960, 120); [Чубатенко:] Народ наш творить суд над російськими поміщиками, що сторіччя тримали наші кращі землі (Олександр Корнійчук, I, 1955, 164); Сторіччями вірменський народ оспівував безсмертну силу води (Комуніст України, 3, 1967, 25).

  2. Річниця, роковини чого-небудь, що відбулося або почало існувати сто років тому. Не сторіччя з дня його [Т. Шевченка] смерті ми будемо відзначати, а його безсмертя, безсмертя правди, безсмертя народу! (Максим Рильський, Веч. розмови, 1964, 31); Сторіччя з дня заснування І Інтернаціоналу — свято всього світового робітничого і комуністичного руху (Комуніст України, 9, 1964, 10).

СТОЛІ́ТТЯ, я, сер. Те саме, що сторіччя. Століття люди б'ються, Щоб воленьки здобуть!.. (Леся Українка, I, 1951, 36); Минуть століття, а ім'я великого Леніна, його діла, його неповторний образ житимуть у пам'яті народів усього світу (Комуніст України, 4, 1967, 10); За це от біле молоко гумове Століттями точилася війна (Максим Рильський, III, 1961, 295); Посадовила я тополю в день народження Кобзаря, саме на століття (Юрій Яновський, I, 1954, 13).

Отже ці слова є синонімами.
Також слово літа є цілком літературним і може вживатись, як певний період часу у житті суспільства. Тому сто років і сто літ — це тотожні поняття і можуть вживатись однаково часто, так як століття і сторіччя.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.