1

Михайло Коцюбинський писав: “Сонце грає промінням, весняний легіт жене по небесній блакиті як пух легенькі білі хмаринки…”. Яке значення має слово "легiт"? схоже на легкий шепiт, але я не впевнена. Пiдскажiть, будь ласка. Дякую за увагу.

1
  • 2
    Наступного разу, будь ласка, додайте до запитання Ваші спроби самостійно знайти відповідь. За посиланням можете, прочитати як правильно ставити питання ukrainian.stackexchange.com/help/how-to-ask Commented Mar 26, 2018 at 6:49

1 Answer 1

3

Згідно із Словником української мови online (1-8 томи)

ЛЕГІТ готу, чоловічий рід, поет. Легкий приємний вітерець. Сонце грає промінням, весняний легіт жене по небесній блакиті як пух легенькі білі хмаринки (М. Коцюбинський); // переносне значення. Шум, гомін і т. ін., що нагадують віяння легкого вітерцю. Безжурні заклики фуркотіли у леготі дерев (К. Гриневичева)

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.