1

Читаючи сайт Словопедія, я наткнувся на інформацію, що слова "вибирати" та "обирати" вживаються у різних значеннях: перше - коли ми говоримо про вибір якогось предмету, напрямку тощо, а друге стосується виборів депутатів, почесних членів тощо. Однак, перевіривши ці слова в Академічному тлумачному словнику української мови, я з'ясував, що як одне так і інше дієслово може мати обидва ці значення, отож виходить, що ці два дієслова таки абсолютні синоніми?

1 Answer 1

2

В монографії Б.Антоненка-Давидовича є стаття щодо паронімів обирати-вибирати. Наведу цитату:

...слово вибирати стоїть там, де мовиться про напрям, матеріал, якусь річ тощо; воно може бути й синонімом дієслів витягати, діставати («От баба вибирає пиріжки та на стіл кладе, щоб прохололи». — О. Іваненко), відокремлювати («Кукіль з пшениці вибирати». — М. Номис), виймати («Бодай дідько очі вибрав!» — М. Номис). Там, де йдеться про вибори депутатів, почесних членів чи на якусь громадську посаду, як це бачимо в перших прикладах, слід послуговуватись дієсловом обирати (обібрати). Цим словом користуємося ще, коли мовиться про наречену, дружину («Та ви, певно, когось уже обрали собі, — так ви й кажіть». — Марко Вовчок), покликання, фах («Сам, добровільно, без чужого примусу, обібрав собі спеціальність». — А. Кримський) або влюблене місце («Сестри обрали затишне місце, вкрите густою травою і квітами». — Л. Смілянський).

Короткий підсумок: дієслово обирати стосується важливих справ, коли від рішення буде залежати майбутнє. Вибирати можна щось із ряду подібних, коли мова йде про повсякденні справи.

Цікаві уточнення щодо вибору слова в технічних текстах є тут:

У технічному перекладі логічно казати "виберіть потрібні файли", "виберіть кодування цієї сторінки", "виберіть адресата(ів)". До речі, майже завжди коли мова йде про вибір кількох елементів - слово "оберіть" стає недоречно пафосним.

А коли обираємо щось одне й хоч трохи надовго - воно влучає саме в ціль. "Оберіть теку встановлення", "Оберіть типове кодування", "Оберіть безпеку та зручність нашого продукту!".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.