1

Чи є якась різниця між цими словами? Наприклад:

Катерина зробила цей вінок задля Марійки.

Катерина зробила цей вінок для Марійки.

Яке значення взагалі має частинка за у слові задля?

1 Answer 1

2

У Академічний тлумачний словник (1970—1980):

ДЛЯ, прийм., з род. в.

  1. Указує на особу, предмет і т. ін., заради яких що-небудь здійснюється, відбувається, яким що-небудь призначається. — Слухай, козаче, пісню русалки, — То ж я для тебе співаю! (Леся Українка, I, 1951, 329); // Указує на призначення предмета. Любов несе в руках невелике пуделко і стирочку, Орест — гіпсову головку і дошку для малювання (Леся Українка, II, 1951, 35);

  2. Указує, з якою метою здійснюється, відбувається що-небудь. Раз у бабусі Шелестихи Я на тім тижні гостював І любим діткам для потіхи Химерну вигадку дістав (Леонід Глібов, Вибр., 1957, 281);).

  3. Указує на особу, предмет, яких стосується названа обставина, якість і т. ін. Сиділи, руки поскладавши, Для них все празники були (Іван Котляревський, I, 1952, 149).

  4. рідко. Указує на причину якоїсь дії. Для першої стрічі з панною Устею він їй дарує оці квіти (Михайло Коцюбинський, II, 1955

Там само:

ЗАДЛЯ, прийм., з род. в., розм. Сполучення з прийм. задля виражають:

Об'єктні відношення 1. Уживається при означенні особи, предмета, на користь яких щось здійснюється, відбувається. Настала весна. Старий розпочав нову хату будувати задля Якова, а про Йосипа — ні слова (Панас Мирний, IV, 1955, 42); // Уживається при означенні особи, предмета, в інтересах яких, заради яких щось здійснюється. — Задля неї, задля власного щастя лишився я, наважився перемогти себе... (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 421);

  1. Уживається при означенні особи, предмета, по відношенню до яких має силу, значення названа обставина, якість, стан і т. ін. Не співай повесні, Соловейко, мені.. Про щасливії дні, Що, мов наче вві сні, Задля мене минулися нині (Іван Манжура, Тв., 1955, 45); Відношення мети

  2. Уживається при визначенні мети дії. [Трохим (до косарів):] Ану, задля початку утніть пісні, розбудіть лугове птаство, щоб ховалось від гострих кос! (Марко Кропивницький, V, 1959, 130); // Уживається при вказуванні на предмет, признач. для чого-небудь. Столи задля карт; // Уживається у складі сполучника мети. Широкоплечі стави та озера порозлягалися в затишних балках, по низах, мов задля того, щоб ясне сонце й синє небо повсякчас любувалися та видивлялися у їх чистих, прозорих водах (Панас Мирний, IV, 1955, 219).

Причинові відношення

  1. рідко. Уживається при визначенні причини якої-небудь дії або якихось вчинків. Маленька лампа на стіні задля браку чистого повітря майже погасала (Лесь Мартович, Тв., 1954, 315); . Задля того — тому, з цієї причини. — Це, мабуть, ти задля того до мене такий добрий, щоб я одписав тобі, а не Уласові, хату та ґрунт (Нечуй-Левицький, III, 1956, 289).

Також, знайшла інформацію у Як ми говоримо:

Прийменники для й задля часто виступають як синоніми: «Для тебе сина породила» (Т. Шевченко); «Задля нього зробила» (Г. Квітка-Основ’яненко);

Отже, вживаючи "для" і "задля" треба враховувти контекст.

1
  • 1
    Цей допис значно виграв би від скорочення цитат, у рази. Mar 25, 2018 at 20:01

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.