5

Як правильно зробити переклад назви мультфільму "Иван Царевич и Серый Волк"?

На телеканалі "Новий канал" в анонсі показали відео на даний мультфільм із назвою "Іван Княженко і Сірий Вовк", на цьому сайті зазначена така ж назва.

Як утворився саме такий переклад для мене не зрозуміло. На мою думку, більш логічним був би переклад "Іван Царевич і Сірий Вовк".

Адже в СУМ-11 присутне визначення саме

ЦАРЕВИЧ а, чоловічий рід. Син царя (у 1 знач.).

також є

КНЯЗЕНКО Молодий син князя (у 1, 2 знач.).

Визначення слово "княженко" не знайшла, можливо воно утворилося від "княжити" (правити князівством)?!

Чи можна вважати "Іван Княженко і Сірий Вовк" нормативним перекладом?

2 Answers 2

4

В "Етимологічному словнику"т.2 знаходимо:

князь, княгиня,княгівна, [князівна], княгиня, княжа,[княжевич] Ж княженецтво,"гідність князя", [**княженко]

В Академічний тлумачний словник (1970—1980):

КНЯ́ЖИЧ, а, чол., іст. Те саме, що князенко. Боярин Мирослав узяв на руки княжича Данила і, держачи поперед себе, гукнув: — Ось князь наш! (Антон Хижняк, Д. Галицький, 1958, 26); Сам король частує знатних гостей — королевичів та княжичів (Анатолій Шиян, Іван — мужицький син, 1959, 20).

А, оскільки, Академічний тлумачний словник (1970—1980)

КНЯЗЕ́НКО, а, чол., іст. Молодий син князя,

то Княжити + енк (суфікс пестливості) Офіційний сайт української мови = княженко( також молодий син князя)

Отже, такий переклад є нормативним.

1

Перекладачі відповідально підійшли до справи, хоча результат, м'яко кажучи, кумедний. В добу Київської Русі не могло бути жодних царів, а всі, хто був, носив українські прізвища. Навіть у російських казках. Тільки цим можна пояснити перетворення сина царя на княжича. Щодо ж суфікса -енко, маємо таку інформацію:

Дослідник Степан Бевзенко, який вивчав реєстр Київського полку середини XVII століття, зазначає, що прізвища, які закінчуються на "енко" становили приблизно 60% від усього списку фамільних імен полку. Суфікс "енко" – зменшувальний і підкреслює зв’язок з батьком, що буквально означало "маленький", "молода людина", "син". Наприклад, Петренко – син Петра або Ющенко – син Юська. Пізніше древній суфікс втратив своє пряме значення і почав використовуватися як фамільний компонент. Зокрема він став доповненням не тільки для патронімів, але й для прізвиськ і професій – Зубченко, Мельниченко.

Подібне обговорення також є тут.

1
  • Не дуже зрозуміло, яким чином цей допис відповідає на запитання. Більше схоже на (розлогий) коментар. Commented Mar 26, 2018 at 4:37

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.