19

Які організовані процеси по створенні національної термінології механізмами вторинної номінації мали місце для Української мови? Коли вони були? Хто їх проводив? Які їх результати? Які з подібних процесів відбуваються зараз?

Мова іде про створенню власної національної термінології для іншомовних термінів (неологізмів), які входили в широкий вжиток з нішевих дисциплін.

Прикладами результатів таких процесів є:

  • "стіжок" (як термін, що використовувався років 100 тому) для зараз вживаного математичного терміну "конус".
  • влучне "реп'яшок" для англійського терміну "cookie" зі сфери IT.
  • польське "czujnik" для англійського "sensor".
  • польське "koszykówka" для англійського "basketball".

Які є подібні ініціативи в іншомовних середовищах? Які яскраві приклади є? Чи існує систематизований досвід, який варто переймати?

18

Таке явище відоме як мовний/лінґвістичний пуризм/протекціонізм. Слово «пуризм» походить від латинського purus «чистий» (пор. англ. pure). Найвідомішими його прикладами є:

  • чеський пуризм ХІХ століття, коли з чеської практично всі запозичення було видалено й замінено словами, що утворені з чеських морфем, наприклад такі інтернаціоналізми, як «театр» та «музика» було замінено відповідно на «divadlo» (від dívat se, «дивитися») та «hudba» (від hučet, «гучати, гудіти»).

  • ісландський пуризм ­– рух за очищення ісландської від запозичень та повернення її до середньовічних стандартів, почався в ХІХ ст. й триває досі, це основа мовної політики в Ісландії. Як наслідок, в сучасній ісландській мові практично немає слів, які хоча б якось були схожі на англіцизми чи інтернаціоналізми, наприклад «метеоролоґія» ісландською – це veðurfræði (veður «погода» + fræði «наука»), «музика» – tónlist (tón «звук» + list «мистецтво»).

  • турецький революційний пуризм – коли в 1923 році постала Турецька Республіка, її уряд на чолі з Мустафою Кемалем Ататюрком взяв курс на переведення країни на европейські стандарти, було введено европейський одяг, алфавіт турецької було змінено з арабо-перського на латинку, та найбільш за все було змінено саму турецьку мову: тисячі запозичень з арабської та перської було усунено й замінено або на новоутворені слова з турецьких морфем або на архаїчні турецькі слова. Ця зміна була така докорінна, що сучасним туркам треба в університеті вивчати турецьку мову часів Османської імперії, аби розуміти турецькі тексти, написані до 1923 року. Однак, всі арабські та перські слова вилучити не вдалося, їх і зараз досить багато в турецькій, але все ж на порядки менше, ніж було до реформи.

Типи пуризму перераховано тут (англ.), а ще є таке явище, як мовне планування, та нам до такого планування ще далеко.

2

Не знаю, як щодо руху (може, є якісь таємні секти пуристів, щось на кшталт "Варваризми на гілляку" чи "Калькотворців на ножі"), але процес використання наявного в мові слова на позначення іншомовних термінів зветься вторинною номінацією (як от польські piłka nożna і koszykówka), якщо Ви це мали на увазі, звісно.

0

Пан Павло Штепа намагався повернути вживані чи розробити на основі українського словотвору через Словник чужомовних слів і термінів 1977.

Наприклад щодо панових прикладів там:

Баскетбол — кошиківка
Конус — стіжок
Сенсор відсутний, але
Сенсоріюм (мед.) — почуття, чуйність, свідомість
Сенсорний — змисловий, чуттєвий


Також доповню відповідь пана Yellow Sky україномовними статтями про:

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.