7

В художній літературі часто зустрічаємо вислів "...один одного". Наприклад: "Вони люблять один одного" чи "Вони розуміють один одного". В англійській мові відповідником є "each other" — "They love each other". Але в англійській мові не потрібно узгоджувати роди, на відміну від української. То ж як правильно казати: "Вони люблять одна одного", "Вони люблять одне одного" чи "Вони люблять один одного", якщо мова йде про жінку та чоловіка?

1 Answer 1

5

О. Авраменко у Сніданку з 1+1 проводить експрес-урок якраз на Вашу тематику. Він відповідає на питання "Не бачимо ОДИН одного чи ОДНЕ одного?" так:

займенник "один одного" використовують тоді, коли мова іде ЛИШЕ про чоловіків:

Брати давно не бачили один одного;

займенник "одна одну" - ЛИШЕ для позначення осіб жіночої статі:

Сестри давно не бачили одна одну;

Якщо мова іде про осіб різної статі, то слід використовувати "одне одного".

Отож, у випадку, що наводите Ви, де йдеться про кохання, мало би бути так: "Вони люблять одне одного"

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.