0

Вчора зустріла таке слово, як "багатир". Це правильно? Чи краще писати "богатир"?

1

Ці слова мають різне визначення та різне вживання.

З СУМ

БАГАТИР Те саме, що багач. Он двір стоїть багатиря гладкого, Неначе городок (Леонід Глібов, Вибр., 1957, 173);

БОГАТИР 1. Оспіваний у народній творчості герой, хоробрий воїн — людина-велетень з надзвичайною силою і відвагою. Нерідко образ Леніна набирає поетичних рис легендарного богатиря і героя (Вісник АН УРСР, 11, 1957, 52); 2. перен. Про дужу, кремезну, працьовиту, відважну людину. За столом чотири сини.. Всі змужнілі, на порі, Як один — богатирі! (Микола Шпак, Вибр., 1952, 75);

Мова - ДНК нації

enter image description here

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.