3

Який наголос правильний цІнник чи ціннИк, адже у Вікісловнику наголос на перший склад, а от у Академічному тлумачному словнику української мови на другий. То ж який з варіантів правильний, чи можливі обидва?

1 Answer 1

0

На сайті Мова - ДНК нації подають так:

ЦіннИк.

На цьому сайті у рубриці "Наголос" теж подають:

ціннИк

Орфографічний словник подає аналогічну інформацію:

ЦіннИк, іменник чоловічого роду.

Також і СУМ, наведений Вами, містить таку ж інформацію.

Отже, наголос тільки ціннИк.

1
  • Поважність джерел у запитанні — це, принаймні, один академічний словник. Поважність джерел у відповіді — це два аматорських сайти. На мою думку, у такому випадку відповідь повинна, як мінімум, ґрунтуватися на академічних джерелах, і бажано — декількох. Mar 24, 2018 at 21:14

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.