6

Якщо за аналогією до окуліст, дезинфекціоніст, лінгвіст та ін., тобто слова, що мають суфікс -іст, який означає (у пункті № 56. є відсилання до -ист):

 1. -ист, -иста, -іст на означення носія професії, вмілости, або приналежности людини до чогось (тут спалися два наростки український -ист і чужомовний -іст: бандурист (старіша форма бандуриста), цимбалист (-иста, -истий), басиста і деякі інші, але тепер здебільшого цей наросток вживається як чужомовний, отже то як -ист, то як -іст: юрист, артист..., спеціяліст..., навіть україніст, боротьбіст...

За цією аналогією мало би бути "майнінгіст". Однак усюди натрапляю на слово "майнер". Наприклад, у статті "Майнер як професія, або як заробити гідні гроші в кризу".

То як тоді правильно: майнер чи майнінгіст?

До речі, йдеться про людину-майнера, яка займається майнінгом, а не про власне програму.

3
 • 1
  Але ж ніде не сказано, що це єдиний суфікс для цієї мети. Ми ще маємо каменяр (казкар, кухар тощо), кравець (мовознавець, продавець тощо), комбайнер (гравер, ліфтер тощо), зварник (священик, мандрівник тощо; зокрема зварювальник (шліфувальник, посівальник тощо)), пастух, випробувач (добувач, командувач тощо) тощо.
  – Sasha
  Commented Mar 24, 2018 at 8:16
 • але "майнер" і "майнінгіст" можна сказати, а от "казкар" і "казкарист", "кравець" і "кравіст" та под. - ні. От вчора задумалася над майнінгом) можливо, ті 2 слова, про які питаю, лише формами будуть? Не можу дати відповіді собі на запитання це.
  – Oksanka S.
  Commented Mar 24, 2018 at 8:53
 • Чому не можна сказати «казкіст»? (Незвично (так не кажуть), але можливо (можна створити неологізм), по-моєму.) (Просто до запозичених слів, мені здається, більше пасують запозичені суфікси, а до власних — власні; але «-ер» і «-іст» однаково запозичені.)
  – Sasha
  Commented Mar 24, 2018 at 8:56

1 Answer 1

10
+50

Правильно майнер, і на це є кілька міркувань.

 1. В англ. мові miner - новотвір, що зазнав упливу неморфологічного словотвору. Поясню: первісно це слово означало професію шахтаря (без подробиць, бо там ще були значення по справі видобутку), а потім стало означати видобувача біткоїнів.

miner

 1. A person who works in a mine.

  1.1 A person who obtains units of a cryptocurrency by running computer processes to solve specific mathematical problems.

Oxford

Зазначимо собі з цього те, що англ. miner - повноцінне слово в мові-джерелі, а не, скажімо, морфема, яку треба доповнювати укр. суфіксами. Слово зайшло повним комплектом - форма+значення.

 1. Майнер - слово, запозичене з англ. у двох значеннях особи і програми (+ програма-вірус), не має омонімів в укр. мові, тому нема потреби відрізняти майнера зі сфери криптовалют від якогось іншого майнера. Зміна суфікса -ер на інший немотивована.

Колись була спроба перекласти назву особи, що професійно варить каву, бариста як кав'яр, але в укр.мові вже є кав'яр в значенні рибної ікри, так само як і кавник і кав'ярник. Тому лишився бариста, як мені відомо.

 1. За бажанням, можна зробити кальку з англ. і перекласти назву особи, яка займається видобутком біткоїнів. Очевидно, що це не буде шахтар, оскільки це слово активно вживане на позначення особи-гірника. Якщо є бажання, можна використовувати лексеми "видобувач", "добувач", які, втім, позначені як розмовні в словнику, але це не завадить їхньму використанню. Можна погратися в словотвір і запропонувати "криптодобувач" чи щось таке, але це окреме питання.

 2. Процес засвоєння запозичених слів поступовий, утім сьогодні через стрімкий розвиток сфери криптовалют його терміни засвоїлись в рекордний строк. Зверніть увагу, що майнер - форма, що поводиться в укр.мові як іменник чоловічого роду ІІ відміни і має вже всі необхідні закінчення для зручного обігу в мовленні. Фонемний склад слова також зручний для вимови.

 3. Не правильною видається спроба ділити запозичене слово майнер на корінь майн- і суфікс -ер, бо в морфології запозичене слово вважається неподільним морфом (іноді зветься чистою основою), незалежно від його здатності приєднувати відмінкові закінчення.

В українській мові є корені, які засвідчені одним словом (5 тисяч, 7 тисяч). Це переважно запозичені слова: какаду, фрау, алло, біфштекс

Кореневі та афіксальні морфеми

Якби ми тут намагалися утворити засобами нашої мови слово на позначення особи від англ. запозиченя майн, то, мабуть, була би потреба обирати доцільний суфікс. Але ситуація геть інша. Слово майн не зайшло в український ужиток взагалі, тож маємо засвоювати майнер і майнінг окремо від їхнього англ. кореня.

Отже, майнер має всі шанси лишитися в такій формі.

1
 • 1
  Wow, про баристу — чудова історія, дякую! Commented Mar 27, 2018 at 4:34

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.