1

Чому не можна сказати "педагог математики"? Шукала на просторах інтернету, але не знайшла відповідного правила.

1
  • Вчитель/викладач — це той, хто має вчити/викладати. Але на практиці сталося так, що вчитель часто виконує дві ролі: вчити/викладати і виховувати. Коли кажуть «педагог» (гр. παιδαγωγική — мистецтво виховання) на вчителя/викладача, то зазвичай підкреслюється його роль як вихователя або ж його здатність до передачі знань загалом (а не його роль чи здатність надавати знання з конкретного предмету). Тому слово «педагог» з назвами конкретних дисциплін несумісне. Це як «вихователь… з фізики» (або ж «майстерний у передаванні знань у цілому… з фізики»).
    – Sasha
    Commented Mar 24, 2018 at 7:21

1 Answer 1

2

На сайті Уроки державної мови міститься така відповідь на Ваше запитання:

Учитель — педагог

Чи можна вчителя математики назвати педагогом математики?

Педагог — це фахівець, що викладає якийсь предмет, проводить виховну роботу в навчальному закладі. Тому, коли йдеться про рід занять, іменники педагог і вчитель виступають як синоніми. Але якщо вислови вчитель математики, вчитель фізики, вчитель історії, вчитель української мови, вчитель географії та інші нормативні, то словосполучення педагог математики, педагог історії, педагог географії і под. неприродні й неприйнятні.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.